Statement 1036 Views

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ စောသာဘိုးအား တရားစွဲဆိုထားမှုအပေါ် ကရင်ပြည်နယ်အခြေစိုက် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

March 18th, 2020  •  Author:   33 Civil Society Organizations Based in Karen State  •  0 minute read
Featured image