ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိထားခြင်းမရှိသော နမ္မတူ/သီပေါ ရေကာတာစီမံကိန်း အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေကာတာစီမံကိန်းကြီးများ အားလုံးကို အမြန်ရပ်သင့်

Download PDF in Burmese, English and Shan.

Related Posts:

Send this to a friend