စောသာဘိုးအပေါ်ဖွင့်ထားသည့်အမှုအပေါ် ကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖတ်ရန်။

Send this to a friend