ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လက်နက်ကြီးကျောင်းပေါ်ကျရောက်သည့်အပေါ် ကရင့်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

ထုတ်ပြန်ချက်မြန်မာဘာသာကို PDF ဖြင့်ရယူရန်။

ထုတ်ပြန်ချက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ရယူရန်။

Send this to a friend