Statement 640 Views

မြန်မာ့တပ်မတော်မှ လူမျိုးသုံးသတ်ဖြတ်မှုနှင့် စစ်ရာဇဝတ်မှုများကျူးလွန်မှုများအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးမှ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအပေါ် KNU Concerned Group မှ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

December 4th, 2019  •  Author:   KNU Concerned Group  •  0 minute read
Featured image