မြန်မာ့တပ်မတော်မှ လူမျိုးသုံးသတ်ဖြတ်မှုနှင့် စစ်ရာဇဝတ်မှုများကျူးလွန်မှုများအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးမှ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအပေါ် KNU Concerned Group မှ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

Related Posts:

Send this to a friend