သဘာဝအရင်းအမြစ်နှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ် ဆွေးနွေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

Featured image

ကရင်သဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု ကွန်ရက်၊ ကရင်ပြည်နယ် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု ဖော်ဆောင်ရေးတိုင်ရာ မဟာမိတ်အဖွဲနှင့် မြန်မာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့တို့မှ ဦးဆောင်ပြီး ပြည်နယ်အဆင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ သဘာဝအရင်းအမြစ်နှင့် ဖယ်ဒရယ်စနစ် ဆွေးနွေးနှီးနှော ဖလှယ်ပွဲကို (၂၀၊ ၁၀၊ ၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ဘားအံမြို့ ခွယ်ကဘောင်ဟိုတယ်တွင် ဒေသခံများ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပညာရှင်များစုစုပေါင်း (၁၄၉) ယောက်နှင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပွဲ တစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။