မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသီးခြားလွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ အကြီးအကဲဖြစ်သူ မစ္စတာနီကိုလတ်စ်ခွန်ဂျန် (Mr. Nicholas Koumjian) မှ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီထံသို့ ထုတ်ပြန်ချက်

ထုတ်ပြန်ချက် မြန်မာဘာသာ PDF

English version: Statement to the Human Rights Council by Mr. Nicholas Koumjian, Head of the Independent Investigative Mechanism for Myanmar

Related Posts:

Send this to a friend