Statement 774 Views

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ ကရင်အမျိုးသားအာဇာနည်နေ့ ကျင်းပရေးအတွက် ပိတ်ပင်ကန့်သတ်တားဆီးမှုအပေါ် KNU Concerned Group မှ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

August 10th, 2019  •  Author:   KNU Concerned Group  •  0 minute read
Featured image