ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ ကရင်အမျိုးသားအာဇာနည်နေ့ ကျင်းပရေးအတွက် ပိတ်ပင်ကန့်သတ်တားဆီးမှုအပေါ် KNU Concerned Group မှ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

Send this to a friend