ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ ျပန္ပို႔ေရး လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္သေဘာထားမ်ား

June 22nd, 2017  •  Author:   Karen Information Center  •  1 minute read
Featured image

ေနာ္လားအဲဒို႔ ။ ။ သုေတသနာလက္ေထာက္ ( Progressive Voice – ေရွ႕ေျပးအသံ )

အခုထိ ျမန္မာျပည္မွာ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးဘူး။ အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းဆို ဒုကၡသည္ေတြ နည္းသြား ရမယ့္အစား ပိုၿပီးေတာ့ မ်ားလာတယ္။ ဥပမာ- ကခ်င္၊ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္း ေဒသေတြမွာ စစ္ပြဲေတြမ်ား သထက္ မ်ားလာလို႔ IDP- ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ သူေတြလည္း မ်ားလာတယ္။ ကရင္ဖက္မွာ ဆိုရင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းမူ မရွိေသးလို႔ ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ျပန္ဖို႔ကို စိုးရိမ္ေနၾကတုန္းပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရေရာ၊ UNHCR ေရာ၊ ဆက္စပ္တဲ့ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အားလံုးကို တစ္ခုေတာင္းဆိုခ်င္တာက ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ အတူတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ပါ။

သူတို႔ဘာျဖစ္ခ်င္တာလည္းဆိုတဲ့ အေပၚမွာမူတည္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ဆႏၵကို ေမးပါ။ ျပန္ဖို႔ကိုေတာ့ ဖိအားမေပးနဲ႔ ေပါ့ေနာ္။ သူတို႔မွာ စိုးရိမ္မူေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့ အတြက္ သူတို႔ဆႏၵေတြကို အေလးထားေပးပါ။ အစား အေသာက္ျဖတ္၊ အကူအညီျဖတ္တာမ်ိဳးေတြ မလုပ္ပဲ သူတို႔ ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲကို အရင္ေမးၿပီး လိုအပ္တဲ့ အကူအညီေတြ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့သြားပါလို႔ သက္ဆိုင္ရာ အားလံုးကို ေတာင္းဆို ခ်င္ပါတယ္။

မူရင္းသတင္း အျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္သည္။