Press Release 165 Views

လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားနွင့္ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႕မွ ရခိုင္အရပ္သားအား အေသပစ္ခတ္ျခင္းအေပၚခ်က္ျခင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္

April 10th, 2017  •  Author: All Arakan Students’ and Youths’ Congress  •  1 minute read

ရခုိင္ျပည္၊ စစ္ေတြခရုုိင္၊ အႀကၤားခ်ဳိင္ကၽြန္းရွိ နတ္ရွင္ေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၃)ရက္ေန႔နံနက္(၁၀း၁၅)
အခ်ိန္၀န္းက်င္၌ ဦး၀င္းေဌး (ေခၚ) ေမာင္ျဖဴေဒါင္း အသက္ (၂၈)ႏွစ္အား ျမန္မာႏုိင္ငံလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မွပစ္ခတ္
ျခင္းအေပၚ မိမိတုိ႔ရခုိင္ျပည္လုံးဆုုိင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းအရုံး (ရ၊ က၊ လ၊ စ)မွျပင္းထန္စြာရႈတ္
ခ်ပါသည္။

ရခိုင္အရပ္သားေမာင္ျဖဴေဒါင္းအားက်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမႈမရွိဘဲပစ္ခတ္မႈျပဳလုပ္သူ ရဲ၀န္ထမ္းဦးထြန္းလင္း ႏွင့္ ပစ္ခတ္ရန္အမိန္႔ေပးခဲ့သူေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသန္းေမာင္တို႕အားဘက္လိုက္မႈကင္းၿပီးလြတ္လပ္စြာအေရးေပၚ
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ထိုျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ပါဝင္သူမ်ားအားခ်က္ျခင္းအေရးယူေပးရန္(ရ၊က၊လ၊စ)မွျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအားေလးနက္စြာ ေတာင္းဆိုပါသည္။

ေဒသခံမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားမွမိမိတုိ႔၏ကြင္းဆင္းေလ့လာသူတာ၀န္ခံအားေျပာျပခ်က္အရ ဧၿပီလ(၃)ရက္ တနလၤာေန႕ ညေန ခန္းမွန္းေျခ (၁၀:၁၅) အခ်ိန္တြင္ေက်ာက္ဆူေက်းရြာအုပ္စုရွိလံုျခံဳေရးကင္းတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသန္းေမာင္တို႔သည္နတ္္ရွင္ေက်းရြာအတြင္းလွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးစဥ္ဦးေမာင္သန္းအမည္ရွိရြာသားအားအရက္မူးျခင္းႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကင္းလွည့္သည္ကိုေစာ္ကားမႈတို႔ျဖင့္ဖမ္းခ်ဳပ္မႈကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ဦးေမာင္သန္း၏ေယာက္ဖျဖစ္သူေမာင္ျဖဴေဒါင္းသည္ ရဲအရာရွိမ်ားအားဦးေမာင္သန္းကုိဖမ္းဆီးမႈမျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ရဲစခန္းသို႔ေနာက္တစ္ေန႔မနက္တြင္ျပႆနာကိုလာေရာက္ေျဖရွင္းမႈျပဳပါမည္ဟုေတာင္းပန္ခဲ့ပါသည္။ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသန္းေမာင္မွမည္သူ႔ကုိမွဂရုမစုိက္ဘဲဦးေမာင္သန္းကိုဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားရန္ႏွင့္လိုအပ္ပါကပစ္ခတ္ႏိုင္ေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕အားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္၊ရဲ၀န္ထမ္းဦးထြန္းလင္းမွေမာင္ျဖဴေဒါင္းကိုစတင္ပစ္ခတ္မႈျပဳခဲ့ပါသည္။စုစုေပါင္းက်ည္ဆန္(၆)ခ်က္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ဟုု သိရွိရပါသည္။
သံုးခ်က္မွာ၀မ္းဗိုက္သို႔ထိမွန္ၿပီးေပါင္သို႔တစ္ခ်က္ထိမွန္ခဲ့ပါသည္။ ေသြးမ်ားစြာျဖင့္ေျမျပင္ေပၚသို႔လဲက်သြားေသာ
ေမာင္ျဖဴေဒါင္းအားေဆးရံုသို႔ေခၚေဆာင္သြားရန္စီမံမႈမရွိဘဲလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအားလံုးမွာအခင္းျဖစ္ပြားရာေန
ရာမွထြက္ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာေမာင္ျဖဴေဒါင္းအားေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားမွစက္ေလွအေသးတစ္စီးျဖင့္အႀကၤားခ်ိဳင္ကၽြန္းမွေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေဆးရံုသို႔ ေခၚေဆာင္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ေဆးရံုသို႔ညသန္းေခါင္အခ်ိန္တြင္ေရာက္ရွိ
ခဲ့ၿပီး သံုးနာရီအၾကာတြင္ေသြးထြက္လြန္မႈေၾကာင့္ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။ ” ဒီလုိမ်ဳိးျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ကအျပစ္မဲ့ျပည္သူတစ္ဦးကုိက်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမႈမရွိဘဲပစ္ခတ္မႈဟာဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဖၚေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္
ကာလမွာလက္ခံႏိုင္ဖြယ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ့အ
ေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကေပးအပ္ထားတဲ့အခြင့္အေရးမ်ားကိုခ်ိဳးေဖာ က္သည္မွာသိသာထင္ရွားေနပါတယ္ ၊ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒကိုလည္းဆန္႔က်င္ေနပါတယ္။ဒါ့အျပင္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူဟာျပည္သူျပည္သားမ်ားအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနတဲ့လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ေနပါေသးတယ္ ” ဟုAASYC မွလူအခြင့္အေရးမွတ္တမ္းနွင့္သုေတသနဌာနတာ၀န္ခံကုိတိန္္ဦးမွဆိုသည္

ထပ္မံေျပာဆိုသည္မွာျမန္မာအစိုးရႏွင့္သက္္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တို႔မွယခုျဖစ္ရပ္အေပၚဘက္လိုက္မႈကင္းေသာ၊လြတ္လပ္ေသာ၊ထိေရာက္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။အဆုိပါျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြအတြက္၎တုိ႔မွထိုက္ထံေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားနွင့္အညီအေရးယူေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္၍ဘက္လိုက္မႈကင္းေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိုျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိသကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕
မ်ားအေနျဖင့္အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေစရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္က်ဴးလြန္သူ
မ်ားကုိလည္း တာ၀န္ယူမႈရွိၾကေစရန္ မိမိတုိ႔ ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္အစည္းအရံုးမွျမန္မာ
ႏုိင္ငံအစိုးရအား တုိက္တြန္းပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
ကုိတိန္ဦး – အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာႏွင့္ ရခိုင္ဘာသာ +66 (0) 0881450366
ကုိေစာထြန္း – ျမန္မာႏွင့္ ရခိုင္ဘာသာ +95 (0) 09773388464

ထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend