ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (PPST) အေရးေပၚအစည္းအေ၀းထုတ္ျပန္ခ်က္

၁။ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကေသာ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (PPST) အေရးေပၚအစည္းအေ၀းကို ေကအဲန္ယူ – ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး (KNU) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ေလာ္ခီးလာ (ေလး၀ါး) ၌ ၂၀၁၇ ခု ဇန္န၀ါရီလ (၁၀/၁၁) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

၂။ ယင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ၏ ၂၀၁၇ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္း ႏွင့္ လြတ္လပ္ ေရးေန႔သ၀ဏ္လႊာကို အေလးအနက္ ႀကိဳဆိုသည္။ ယေန႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး လိုလား ေတာင့္တလွ်က္ရွိေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အတူတကြ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခါသမယ အျဖစ္ မွတ္ယူသည္။

၃။ ထို႔ျပင္ မိမိတို႔ EAO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ယေန႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ လတ္တေလာ အခက္အခဲမ်ားကို ညီညီ ညြတ္ညြတ္ ဆက္လက္ လက္တြဲေျဖရွင္းသြားႏိုင္ေရးကို အျမန္ဆံုး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ သည္။

၄။ ယင္းသို႔ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ PPST တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးကို အျမန္ဆံုးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။   ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (PPST)

ဆက္သြယ္ရန္ (၁) – ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ           ဖုန္း – + ၆၆ (၀) ၈၁၉၅၀၂၁၅၈ (ထိုင္း) / + ၉၅ (၀) ၉၂၅၉၂၅၈၇၄၃ (ျမန္မာ)

ဆက္သြယ္ရန္ (၂) – ရဲေဘာ္ သံခဲ           ဖုန္း – + ၆၆ (၀) ၈၆၁၆၂၃၅၈၂ (ထိုင္း) / + ၉၅ (၀) ၉၄၂၀၃၃၀၄၆၀ (ျမန္မာ)

 

ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Related Posts:

Send this to a friend