မုံရြာအေျခစုိက္သတင္းေထာက္လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

mata1 mataeng

 

Send this to a friend