Progressive Voice Resources (13 found)

Clear Filters

Filter by

Report of the Independent Investigative Mechanism for Myanmar

September 14, 2020  •  Author: Independent Investigative Mechanism for Myanmar

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ယန္တရားသည် ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် တာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းမှု၌ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း၏ ဆက်လက် ထောက်ခံမှုကို တောင်းဆို

September 14, 2020  •  Author: Independent Investigative Mechanism for Myanmar

Myanmar Mechanism calls for continued support of international community in the accountability efforts

September 14, 2020  •  Author: Independent Investigative Mechanism for Myanmar

Statement to the Human Rights Council by Mr. Nicholas Koumjian, Head of the Independent Investigative Mechanism for Myanmar, on the 45th Regular Session of the Human Rights Council

September 14, 2020  •  Author: Independent Investigative Mechanism for Myanmar

လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီ (၄၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုယန္တရား အကြီးအက...

September 14, 2020  •  Author: Independent Investigative Mechanism for Myanmar

Human Rights Council Forty-fifth Session: Report of the Independent Investigative Mechanism for Myanmar

August 20, 2020  •  Author: United Nations Independent Investigative Mechanism for Myanmar

Myanmar Mechanism Carries On Its Work Despite the Pandemic

August 20, 2020  •  Author: United Nations Independent Investigative Mechanism for Myanmar

Myanmar Mechanism Launches Website in English and Myanmar Languages

July 30, 2020  •  Author: United Nations Independent Investigative Mechanism for Myanmar

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ယန္တရား သတင်းလွှာ မေလ အတွဲ – ၁

May 9, 2020  •  Author: United Nations Independent Investigative Mechanism for Myanmar

Independent Investigative Mechanism for Myanmar – May 2020 Bulletin

May 9, 2020  •  Author: United Nations Independent Investigative Mechanism for Myanmar

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသီးခြားလွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ အကြီးအကဲဖြစ်သူ မစ္စတာနီကိုလတ်စ်ခွန်ဂျန် (Mr. Nicholas Koumjian) မှ လူ...

September 9, 2019  •  Author: United Nations Independent Investigative Mechanism for Myanmar

Statement to the Human Rights Council by Mr. Nicholas Koumjian, Head of the Independent Investigative Mechanism for Myanmar

September 9, 2019  •  Author: United Nations Independent Investigative Mechanism for Myanmar

Report of the Independent Investigative Mechanism for Myanmar (A/HRC/42/66)

August 7, 2019  •  Author: United Nations Independent Investigative Mechanism for Myanmar
Send this to a friend