အလုံးစုံပျက်သုဉ်းခြင်း – စစ်အုပ်စုတို့၏ အာဏာသိမ်း ကြံစည်မှုနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့် လူမှုစီးပွား ထိခိုက်နစ်နာမှုများ

October 26th, 2022  •  Author:   Human Rights Foundation of Monland  •  1 minute read
Featured image

English version.


Download Full Report.