နယူးယောက်မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေး အသွင်ပြောင်းမှုဆိုင်ရာ ညီလာခံသို့ တက်ရောက်ရန် စာရေးသားဖိတ်ကြားခဲ့မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

August 13th, 2022  •  Author:   National Unity Government of Myanmar  •  1 minute read
Featured image

English version.


Download PDF.