အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်အမှတ် ၉ /၂၀၂၂ – အလုပ်သမားဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်သွားကြရန် သတိပေးကြေညာခြင်း

June 16th, 2022  •  Author:   National Unity Government (Ministry of Labour)  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.