Statement 163 Views

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကြေညာချက်အမှတ် (၉/၂၀၂၂) – မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အာဆီယံ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေး အတိုင်ပင်ခံ အစည်းအဝေး နှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ ကြေညာချက်

May 7th, 2022  •  Author:   National Unity Government of Myanmar  •  1 minute read
Featured image

English version.


Download PDF.