နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် အမှတ် (၇/၂၀၂၂) – မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ အသင်းချုပ်တို့ လက်ရှိသက်တမ်းများ ရပ်ဆိုင်းကြောင်း ကြေညာခြင်း

April 11th, 2022  •  Author:   National Unity Government (President Office)  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.