ကရင်နီပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ခရစ်စမတ်အကြို အရပ်သားများကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ထုတ်ပြန်ချက်

January 5th, 2022  •  Author:   National Unity Government (Ministry of Human Rights)  •  1 minute read
Featured image

 

English version.


Download PDF.