ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် – ကြေငြာချက်အမှတ် ၁/၂၀၂၁

October 13th, 2021  •  Author: Salingyi Special Task Force  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.

Send this to a friend