Statement 378 Views

စစ်ကောင်စီ၏ အိမ်စောင့်အစိုးရအဖွဲ့ အား မတရားအသင်းအဖြစ် ကြေညာခြင်း – အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ တရားရေးဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်အမှတ် ၃/၂၀၂၁

August 2nd, 2021  •  Author:   National Unity Government (Ministry of Justice)  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.