Statement 56 Views

အကျဉ်းထောင်များတွင် အကျဉ်းသားများ၏ အသက်ရှင်သန်ခွင့်အတွက် လူ့အခွင့်အရေးနှင့်အညီ ဆေးကုသခွင့်ရရှိရေး၊ အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုများ ချက်ချင်းရပ်တန့်ရေး နှင့် ဖိနှိပ်မှုများအပေါ် သက်ဆိုင်သူများ တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း – ကြေညာချက်အမှတ် (၂/၂၀၂၁)

July 24th, 2021  •  Author:   Ministry of Home Affairs and Immigration  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.