ဒေါက်တာဆာဆာမှ ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး သေဆုံးခြင်း( ၄၅) နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့သဝဏ်လွှာ။

June 26th, 2021  •  Author: National Unity Government (Ministry of International Cooperation Myanmar)  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.

Send this to a friend