ကရင်နီပြည်သမိုင်းအမှန်ဖော်ထုတ်သည့် လူထုလုပ်ရှားမှု တစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

Send this to a friend