တရုတ်နိုင်ငံက လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စည်းလုံးညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ် (UNA) ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

Related Posts:

Send this to a friend