အခြေခံပညာကျောင်းများ၏ ပညာသင်ကာလ မတ်လကုန်ထိ သတ်မှတ်ခြင်းအပေါ် ပြင်ဆင်မှုမပြုပါက အစိုးရ၏ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအား ကူညီလုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုဘဲ ဆန့်ကျင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောထားကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

Related Posts:

Send this to a friend