မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ဉပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များအပေါ် ချိုးဖောက်မှုအားရှုံ့ချကြောင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း

December 21st, 2019  •  Author:   33 Civil Society Organizations  •  0 minute read