ဟားခါးမြို့တွင် စိုက်ထူမည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်တုနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

Send this to a friend