ကခ်င္လူငယ္ႏွစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္သည့္အေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Send this to a friend