၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ေပးပို႔ေသာ ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC)၏ သဝဏ္လႊာ

သဝဏ္လႊာကို PDF ဖိုင္ျဖင့္ယူရန္။

Send this to a friend