(၃၁) ႏွစ္ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

August 8th, 2019  •  Author:   Students and Youth Congress of Burma  •  1 minute read

ယေန႔ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ (၈)ရက္ေန႔သည္ ရဟန္းရွင္လူေက်ာင္းသားလူငယ္္မ်ားနွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူတရပ္လံုး၏စြမ္းပကားျဖင့္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို စတင္တြန္းလွန္ျဖိဳဖ်က္နုိင္ခဲ႔သည့္ (၃၁)နွစ္ျပည့္ သမိုင္း၀င္ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုကာလမွ  ေခတ္အဆက္ဆက္ တိုက္ပြဲအတြင္း အသက္ ၊ေသြး ၊ ေခ်ြးတို႔ေပးဆပ္ကာ တိုက္ပြဲ၀င္ရင္း က်ဆံုးသြားေသာ အာဇာနည္ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုျပည္သူတရပ္လံုးနွင့္ မတရားဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေနွာင္ခံေနရသည့္ အာဇာနည္သူရဲေကာင္းအေပါင္းတို႔ကို ျမန္မာနုိင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ကြန္ကရက္ (SYCB) မွဦးညႊတ္ဂါရ၀ျပဳပါသည္။

ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ္အေရးပံု၏ ေအာင္ပြဲရလဒ္အျဖစ္ ၁၉၉၀ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ပိုင္ဆိုင္သကဲ႔သို႔ စစ္အုပ္စု ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အေျခတည္ေပးခဲ႔သည့္ ၁၉၇၄ ဖြဲ႕ပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ မဆလ တစ္ပါတီအာဏာရွင္ စစ္အစိုးရတို႕ကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာဖ်က္သိမ္းနုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိျမန္မာနုိုင္ငံေရး ျပသာနာမ်ားသည့္ ဒီမိုကေရစီေရး ၊အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး ၊ျငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရးတို႔ကို  ေအာင္ပြဲမဆင္နိုင္ေသးပဲ လူမ်ိုဳးေပါင္းစံုျပည္သူတရပ္လံုးက ယေန႔ထိတိုင္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဖိနွိပ္ခံရဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ထို႕အတူ ရွစ္ေလးလံုးလူထုအေတာ္ပံုၾကီး၏ တိုက္ပြဲရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေရး ၊လြတ္လပ္ေရး ၊ျငိမ္ခ်က္ေရးနွင့္ အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ျငိမ္းေရး စေသာ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ မခံစားရေသးေပ။

လြန္ခဲ႔ေသာ ၂၀၁၅ ခုနွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြင္းတြင္ ျပည္သူထုတစ္ရပ္လံုးမွ လူထုမ်ား၏အေရးနွင့္ နုိင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္အား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕နိုင္ငံအတြင္း ေတာင္သူလယ္သမား အလုပ္သမားမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း ၊နိုင္ငံေရးတြင္ တက္ၾကြလုပ္ရွားေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအား ေထာင္ခ်ျခင္း ၊တိုင္းရင္းသားအေရးနွင့္ လူ႕အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားလာျခင္း စေသာ နိုင္ငံအတြင္း ကန္႔သတ္ဖိနွိပ္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာသည္နွင့္အမွ် လက္ရွိဒီမိုကေရစီအစိုးရပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလမ္းစဥ္မ်ားသည္ ယခင္စစ္အာဏာရွင္သ႑ာန္မ်ားနွင့္ ထပ္တူက်လာသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ ယေန႔ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပံု (၃၁)နွစ္ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္တြင္ မိမိတို႔ျမန္မာနိုင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ကြန္ကရက္ (SYCB) မွ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံ၏ အစိုးရအား ေအာက္ပါအတုိင္းေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

၁)ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း မတရားဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုခံရေသာ တစ္နိုင္ငံလံုးရွိ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ အမႈမ်ားအား အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးရန္။

၂)ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း လူ႕အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ တရားမွ်တမႈရရွိေရးအတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

၃)အာဏာရွင္ဆန္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္ အတုေယာင္ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးမႈမ်ား အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ေပးရန္။

၄)ျပည္တြင္းစစ္မ်ားခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးအတြက္ တစ္နိင္လံုးအတိုင္းအတာျဖစ္ စစ္ဆင္ေရမ်ား ရပ္တန္႔ေစျပီး ခိုင္မာေသာျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္မ်ားအား အျမန္ဆံုး အေကာင္ထည္ေဖာ္ေပးရန္။

 

အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအဖြဲ႕

ျမန္မာနိုင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ဂရက္ (SYCB)

ဆက္သြယ္ရန္

ခြန္ထက္စိုး – ၀၉၂၆၂၅၄၅၁၄၁

မူလေနရာတြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဖတ္ရန္။