ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ မူေျပာင္းရန္ လိုအပ္ေနဟု ဆို

August 3rd, 2019  •  Author:   Kanbawza Tai News  •  1 minute read

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ သက္ တမ္းသည္ လာမည့္စက္တင္ဘာလတြင္ ကုန္ဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ထပ္မံဖြဲ႕စည္းမည့္ ေကာ္မရွင္အသစ္တြင္ ပါဝင္လာမည့္လူမ်ား ေျပာင္းလဲ႐ံုသာ မကဘဲ မူဝါဒပါ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု ညီမွ်ျခင္းျမန္မာမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာဆို ခဲ့သည္။

အဖြဲ႕အစည္း ၂၄ ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (MNHRC Reform Working Group-2019)က ဇူလိုင္လ၂၅ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈႏွင့္ အားလံုးပါဝင္မႈရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟူေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေကာ္မရွင္မွာ ပါတဲ့သူေတြက ဌာနဆိုင္ရာ ေစလႊတ္လိုက္တဲ့လူေတြ၊ ျပည္ထဲေရး၊ တပ္မေတာ္၊ အခုမပါေတာ့တဲ့ အက်ဥ္းဦးစီးၫႊန္ခ်ဳပ္တို႔လို လူေတြဆိုေတာ့ လူ႕အခြင့္အေရးကို တကယ္သိလား၊ တကယ္ပဲ ကာကြယ္ ေပးႏိုင္မလားဆိုတာ ဆန္းစစ္ဖို႔လိုမယ္။ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့အတြက္ လူ႕အခြင့္အေရး ႐ႈေထာင့္ကပဲ ၾကည့္ရမွာကို ဌာနဆိုင္ရာ အျမင္ေတြနဲ႔ ၾကည့္မယ္။ အခ်က္အလက္ တိက်မႈအစား အေပၚယံေလာက္ပဲ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လို ယံုၾကည္ရမလဲ။ ေရြးခ်ယ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ ကိုယ္တိုင္ကအစိုးရ၊ ျပည္ထဲေရးတို႔က ျဖစ္ေနတယ္။ ဘယ္သူေတြကို ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ တယ္ဆိုတာ မသိရသလို သမာသမတ္ က်တဲ့သူလား၊ တကယ္လူ႕အခြင့္အေရးကို နားလည္ စာနာတဲ့သူလား ဆိုတာ သိဖို႔လိုမယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူေတြ ကိုသာမက မူေတြပါ ျပင္ၿပီး အသစ္ ဖြဲ႕ဖို႔ တိုက္တြန္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာသည္။

ထို႔အတူ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ ျမန္မာျပည္တာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ကလည္း “ဥပေဒက အစျပင္ရမယ္။ အခုေရြးခ်ယ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕မွာ အစိုးရပိုင္းက အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ လူ႕အခြင့္အေရးအခ်ိဳး ေဖာက္ဆံုးက လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အစိုးရေတြ ျဖစ္ေနတာကို ေကာ္မရွင္ ေရြးခ်ယ္တဲ့သူေတြက အစိုးရနဲ႔ ျပည္ထဲေရးကပဲ ဆိုရင္လူ႕အ ခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တာေတြကို ကာ ကြယ္ေပးတာ၊ အားေပးတာေတြ ရွိေနမွာျဖစ္သလို သူတို႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ သူေတြကလည္း ဒီလိုလူေတြကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ ၾကမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလႊာစံုက လူ႕အခြင့္အေရးကို တကယ္ စာနာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူေတြ၊ အမ်ိဳးသမီး၊ တိုင္းရင္းသားစတဲ့ နယ္ပယ္စံုက လူေတြကို ေရြးခ်ယ္ပါဝင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းမွာ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိဖို႕ လိုမယ္။ အစိုးရကိုယ္စား ျပဳသူေတြ အစား တကယ့္အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက သူေတြကို ပြင့္လင္းျမင္ သာစြာ ေရြးခ်ယ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနပါ တယ္”ဟု ၎၏အျမင္ကို ေျပာဆိုခဲ့ သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ေရြးခ်ယ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး၊ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားေၾကာင္း သိရသည္။

မူလေနရာတြင္ဖတ္ရန္။