Press Release 191 Views

တအာင္းအမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးကို္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္သား ၂ ဦးမွ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့ၿပီး တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးမႈ မရွိသည့္အေပၚ တအာင္းအရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္

၁) တအာင္း(ပေလာင္)ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၉  ခုုႏွစ္ ေမလ (၁၀) ရက္ေန႔ ေန႔ခင္းပိုင္း ၁နာရီခြဲ၀န္းက်င္တြင္ လက္ဖက္ခူးေနသူ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ေလြးစိန္(အမည္လႊဲ)ကို ပစၥတို ေသနတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ အရပ္၀တ္ စစ္သား ၂ ဦးမွ အတင္းအဓမၼ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့သည္။ တပ္မ (၁၀၁) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၂၅၈)၊ တပ္ရင္း (၂၅၂) ႏွင့္ တပ္ရင္း (၂၅၅)အဖြဲ႔တို႔သည္ ရြာအနီးတြင္ လႈပ္ရွား ခဲ့ေသာ တပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိခဲ့ရသည္။

၂) အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာသည္ လက္ဖက္ၿခံ၏ ေတာင္ေျခတြင္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ ထိပ္ပိုင္းတြင္ တပ္ရင္းတစ္ခု လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေၾကာင္း သက္ေသမ်ား၏ ေျပာၾကား ခ်က္အရ သိရွိရသည္။ အခင္းျဖစ္ပြားၿပီးခ်ိန္တြင္ ေလြးစိန္သည္ ရြာသို႔ျပန္ကာ ရြာလူႀကီး ရပ္မိရပ္ဖမ်ားထံ အေၾကာင္းစံုရွင္းျပကာ တိုင္တန္းခဲ့ပါသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ စစ္ေၾကာင္းမွဴး ရဲမင္းထံ အေရးယူေပးရန္ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တပ္ရင္း ၂၅၈ သာ စစ္ေဆးၿပီး က်န္သည့္ တပ္ရင္း ၂ ခုကို စစ္ေဆးျခင္း မရွိဟု သိရသည္။

၃) ထို႔အျပင္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ နမ့္ဆန္ရဲစခန္းတြင္ တိုင္ခ်က္ဖြင့္ထားရာ မႈခင္းျဖစ္သည့္ေနရာသို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း၊ ျဖစ္စဥ္အေသးစိတ္ထြက္ဆိုေစျခင္း၊ အျခားသက္ေသ ၂ဦး စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ႏွင့္ ဆရာ၀န္၏ေဆးစစ္ခ်က္စာ လက္ခံရရွိ ထားျခင္းစသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရရွိထားေသာ္လည္း စခန္းမွဴးမွ က်ဴးလြန္သူ အမည္ကို မသိေသာေၾကာင့္ တရားရံုးသို႔လႊဲ၍ မရေၾကာင္းသာ ေျပာသျဖင့္ အမႈ ေရွ႕ဆက္မတိုးဘဲ ေနွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာေနသည့္အေပၚ အထူးစိုုးရိမ္မိသည္။

၄) တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးမွ ပစ္ခတ္မႈရပ္စဲေရး အခ်ိန္ကာလသက္တမ္း ထပ္မံ တိုးထားေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနသည့္အျပင္ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးငယ္ ေလြးစိန္ (အမည္လြဲ)ကို အတင္းအဓမၼမုုဒိမ္းက်င့္သည့္အေပၚ ယခု တည္ေဆာက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ဟု သုုံးသပ္သည္။

၅) အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ဤအမႈသည္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕တြင္ လႈပ္ရွား ေနသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း တပ္ရင္း ၃ရင္းမွ စစ္ေၾကာင္းမွဴးမ်ား အေနျဖင့္ က်ဴးလြန္သည့္တပ္သား ၂ဦးကို အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရရွိေစေရးအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းကို ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆုုံး ျပဳလုပ္ေပးရန္၊ နစ္နာသူအမ်ိဳးသမီးမိသားစုအေပၚ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈမ်ား ရွိေစရန္ႏွင့္အတူ တရား၀င္ ေတာင္းပန္ၿပီး  ျပန္လည္ကုစားမႈ ျပဳလုပ္ေပးရန္ တအာင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆိုသည္။

၆) ထို႔အျပင္ အမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ခ်က္လက္ခံရရွိသည့္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိၿပီး အမွန္တရားေပၚေပါက္ေစရန္ ျပည္သူဘက္မွ ရပ္တည္ၿပီး အမႈကို ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆုုံး ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ – ၀၉ ၇၉၁၅၃၀၄၅၁၊ ၀၉ ၂၅၈၃၈၅၇၂၈၊ ၀၉-၂၅၇၇၂၆၇၁၃

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ PDF ျမန္မာဘာသာ

Download English press release here.

Send this to a friend