အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လူ႔ေဘာင္သစ္လူငယ္၏ ေၾကညာခ်က္

Send this to a friend