Statement 372 Views

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္လႈပ္ရွားသူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႔ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ေဟာင္း) ကိုသန္းထိုက္တို႔အား မတရားအမႈဆင္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းအေပၚ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

October 12th, 2018  •  Author:   103 Civil Society Organizations  •  2 minute read

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒအရ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီေဟာင္း ကိုသန္းထိုက္ တို႔ကို ပဲတိုင္းမျမိဳ႕နယ္တရားရုံုုးမွ ရာဇသတ္ၾကီးပုဒ္မ ၂၂၈ျဖင့္အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ေထာင္ဒဏ္ ၆လ ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းအေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ- ၂၀၁၅မတ္လ ၁၀ရက္ေန႔က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လက္ပံတန္းျမိဳ႕တြင္ဒီမိုကေရစီပညာေရး ေတာင္းဆိုဆႏၵျပ ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ၾကမ္းဖက္ရိုက္ႏွက္ျဖိဳခြဲဖမ္းဆီးခဲ့ျပီး ပုဒ္မမ်ိဳးစံုတပ္ကာ အမႈေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ဖမ္းဆီးတရားစြဲခံရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္မွ ေရွ႕ေနတဦးအျဖစ္ အမႈလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္စဥ္ ၂၀၁၅ ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ေန႔က သာယာ၀တီျမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ ေက်ာင္း သားႏွင့္ ၀န္းရံျပည္သူ (၅၈)ဦးတို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးကာ (၁။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၂။ ရဲတပ္ရင္း အမွတ္ ၁၊၁၀၊၁၁ ၃။ဒုရဲမႈးႀကီးနႏၵ၀င္း)တို႔ကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒအရ အေရးယူေပးပါရန္ ေလ်ာက္ထားလႊာကို ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဝန္းရံျပည္ သူတို႔ကိုယ္စား တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္က ရုံးေတာ္သို႔ ေလ်ွာက္ထားခဲ့သည္။

အဆိုပါကိစၥအေပၚ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ ႐ုံးေတာ္မွၾကားျဖတ္အမိန္႔မခ်မွတ္မီ တရားလႊတ္ ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္က ၾသဂုတ္လ၂၅ရက္တြင္ ၄င္းတင္သြင္းခဲ့သည့္ ေလွ်ာက္ထားလႊာတြင္ “ဒုရဲမႈးႀကီး နႏၵ၀င္းဟု ေရးသားရမည္ကို ဒုရဲမႈးနႏၵ၀င္း” ဟု ရာထူးမွားယြင္းေဖာ္ျပမိသျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳရန္ ရံုးေတာ္သို႔ တင္ျပရာ အမႈစစ္တရားသူႀကီးက လက္မခံျခင္းေၾကာင့္ အမႈစစ္တရားသူႀကီး ဦးခ်စ္ျမတ္ႏွင့္ ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္တို႔အၾကား အျငင္းပြားမႈတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ယင္းအျငင္းပြားမႈေပၚေပါက္စဥ္ တရားခြင္အတြင္း ေက်ာင္းသားႏွင့္ ၀န္းရံျပည္သူ မ်ားက ျပန္လည္ေျပာဆိုရာတြင္ အမႈစစ္တရားသူႀကီး ဦးခ်စ္ျမတ္မွ စိတ္ဆိုးၿပီး တရားခြင္မွ ထြက္သြားခဲ့သည္။

ထိုကိစၥကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္၊ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗဟိုလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ၀င္ေဟာင္း) ကိုသန္းထိုက္တို႔အား တရားစီရင္မႈေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ တရားခြင္အား ေစာ္ကားျခင္း၊ အမိန္႔မခ် မွတ္နိုင္ေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းစသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ သာယာ၀တီၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးတြင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၂၂၈ (တရားစီရင္ေရးေနွာင့္ယွက္မႈ)ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္သည္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္ တရားခြင္တြင္ျဖစ္ပြားသည္ ဘား ေကာင္စီအက္ဥပေဒ (ျမန္မာနိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီအက္) ျဖင့္သာ အေရးယူရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ တိုက္ရိုက္စြဲဆိုထားသျဖင့္ အမႈတြဲေခ်ဖ်က္ေပးရန္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး တရားလႊတ္ေတာ္သို႔ ေလ်ာက္ ထားေသာ္လည္း ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၈ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္၀န္းရံျပည္သူမ်ားကို NLDအစိုးရမွ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ (၄၉၄)အရလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ၎တို႔စြဲဆိုခံထားရသည့္အမႈမ်ားကိုရုပ္သိမ္းေပး ခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုျဖစ္စဥ္ႏွင္ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနသည့္ အမႈျဖစ္ေသာတရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဗကသမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ေဟာင္း) ကိုသန္းထိုက္တိုု႔၏ အမႈကိုမူ ထည့္သြင္းရုပ္သိမ္းေပးျခင္းမရိွခဲ့ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ဥပေဒေထာက္ကူျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔မွ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ ေက်ာ္ႏွင့္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ေဟာင္း) ကိုသန္းထိုက္တို႔၏အမႈကို ေက်ာင္းသားႏွင့္ ၀န္းရံ ျပည္သူမ်ားနည္းတူ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ ထံုးဥပေဒပုဒ္မ(၄၉၄)အရ ရုပ္သိမ္းေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးထံသို႔ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလ ၅ရက္ ေန႔တြင္ ေမတၱာ ရပ္ခံစာ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္းထူးျခားမႈ မရွိခဲ့ေပ။

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ေဟာင္း) ကိုသန္းထိုက္တို႔အေနျဖင့္ အထက္ပါအမႈကို ပဲခူးတိုင္း၊မင္းလွျမိဳ႕နယ္တရားရံုးသို႔ ၃ႏွစ္ၾကာ သြားေရာက္ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရျပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ရက္ ေန႔တြင္ မင္းလွျမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ ေထာင္ဒဏ္ ၆လ ခ်မွတ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုျဖစ္စဥ္သည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို တရားဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႕ေန တဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္တဦးတို႔ကို မတရားအမႈဆင္ ေထာင္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုပါ သြယ္၀ိုက္ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္ကို သံုးသပ္ ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးမ႑ိုဳင္မွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ တိမ္းေစာင္းေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဗကသမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ေဟာင္း) ကိုသန္းထိုက္တို႔အား ျခြင္းခ်က္မရိွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ လြတ္ေျမာက္ေရး ဒိုု႔အေရး
ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ေဟာင္း) ကိုသန္းထိုက္ လြတ္ေျမာက္ေရး        ဒိုု႔အေရး
တရားေရးမ႑ိုင္တည့္မတ္ေရး         ဒိုု႔အေရး
မတရားအမႈဆင္ေထာင္ခ်မႈမ်ားအား ကန္႔ကြက္ၾက၊ ရႈတ္ခ်ၾက

ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

1. ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔
2. ရန္ကုန္တိုင္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကြန္ရက္
3. ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
4. ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေနကြန္ရက္
5. Citizen Action for Transparency
6. ဉာဏ္လင္းသစ္ (Nyan Lynn Thit)
7. လူ႔ေဘာင္သစ္လူငယ္ (YNS)
8. Generation Wave
9. အသံ (လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္လႈပ္ရွားမႈ)
10. အနာဂတ္အလင္းတန္းဆံုမွတ္ (Future Light Center)
11. ရန္ကုန္လူငယ္ကြန္ရက္ (Yangon Youth Network)
12. အလင္းေစတမန္
13. MATA (Yangon)
14. Southern Youth Development Organization
15. မိုင္းပန္လူငယ္အဖဲြ႕ (Mong Pan Youth Association)
16. DDA-Dawei Development Association
17. ဒို႔ေျမကြန္ယက္ (LIOH)
18. Action Group for Farmer Affair (AGFA)
19. Kayah EarthRights Action Network (KEAN)
20. Mwetaung Area Development Group
21. Shwe Chin Thae Social Service Group (Shwebo)
22. Oway Institute
23. Myanmar Cultural Research Society (MCRS)
24. Thuriya Sandra Environmental Watch Group
25. WE Generation Network
26. All Myanmar Trade Unions Network
27. သင့္ျမတ္သူမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္အဖဲြ႕ (PoPP)
28. စိမ္းေရာင္စို (တံတားဦး)
29. ကလ်ာဏမိတၱလူမွဳဖြံ႕ျဖိဳးေရးအသင္း (ခင္ဦး)
30. Democratic Education Corner (DEC)
31. ေရႊျခေသၤ့ေတာင္သူကြန္ရက္ (ေရႊဘို)
32. Genuine People’s Servant – GPS
33. Kachin State Women Network
34. Golden Heart Organization
35. Chin Youth Organization (Matupi)
36. Open Development Foundation (Kanpetelt)
37. MRJ (Tanphaye)
38. Matu Forum Committee (Matupi)
39. LAIN နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕ (ကရင္နီျပည္နယ္)
40. Matu Women Organization
41. Myoma Baptist Youth Organization
42. Kanpetelt Land Development Organization
43. Lamyan Farmers Network (Kachin State)
44. Peace World Gender Organization
45. Zinlum Committee (Tan Pha Ye)
46. Action Committee for Democracy Development (ACDD)
47. Ayeyarwaddy West Development Organization Middle Myanmar AWDO (Magway Region)
48. Pwintphyu Development Organization (PDO)
49. Minhla Development Organization (MDO)
50. MCPWC Myanmar-China Pipeline Watch Committee
51. Mandalay MATA Working Group
52. လပၸတာ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢအဖဲြ႕
53. ရည္ရြယ္ရာလူငယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖဲြ႕
54. Rule of Law Watch Group
55. အလုပ္သမားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖဲြ႕
56. ဒို႔ေျမျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳကြန္ယက္ (တြံ႕ေတး)
57. ပီတိသုခအဖဲြ႕
58. သဒၵါေဖြးျဖဴအဖဲြ႕
59. ပန္းသီၾကိဳးအဖဲြ႕
60. National Network Education Reform (NNER)
61. ေပါင္းကူး
62. ေမတၱာဖြံ႕ျဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း
63. ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ (ကန္႔ဘလူ)
64. ဧရာ-သလႅာ (ေရႊဘို)
65. Ayeyarwady Youth Network (AYN)
66. Women’s League of Burma (WLB)
67. သရက္ေခ်ာင္းလယ္သမားသမဂၢ
68. Green Network Mergui Archipelago
69. Dawei Watch Foundation
70. Human Rights Educators Network (HREN)
71. Visual Advocate (Dawei)
72. Dawei Research Association
73. Saytana Shaesaung Youth Organization
74. Young Ni Oo Social Development Organization
75. Young Ni Oo Women Group
76. Muditar Organization
77. Paungsee Myittar Organization
78. Pone Yate Sit Regional Development Organization
79. Pan Tain Shin Rural Development Organization
80. Future Star Youth Organization
81. Lin Lake Kyal Social Development Organization
82. ဓမၼအလင္းယဥ္ေက်းလိမၼာအဖဲြ႕
83. ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကြန္ယက္
84. ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ပညာေရးအေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕
85. စာျဖဴလယ္သမားကြန္ယက္
86. Pan Tain Shin Women Rural Development Organization
87. ပန္းတိုင္ရွင္ေရလုပ္သားေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖဲြ႕ (Pan Tain Shin Rural Development Organization)
88. ဂရုဏာရွင္နာေရးကူညီေရးအဖဲြ႕
89. Shwe Thinkha Social Development Organization
90. Communiry Development Association
91. ရည္ရြယ္ရာ လူငယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖဲြ႕
92. အလုပ္သမားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖဲြ႕
93. The Wings Institute
94. လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႕ – Human Right Defender and Promoters (HRDP)
95. ေရႊၿခံေျမကြန္ရက္ ကြမ္းၿခံကုုန္း
96. ကမန္တုုိင္းရင္းသားလူမႈကြန္ရက္ (ေထာက္ၾကန္႔)
97. အားမာန္အမ်ိဳးသမီးစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕အစည္း
98. ေလာကပါလတရားျမင့္တင္ေရးကြန္ရက္ (ေတာင္ဒဂံုု)
99. Wild Rose Women Organization
100. Peace Maker
101. Network for Human Rights Documentation in Burma (ND-Burma)
102. Assistance Association for Political Prisoners (Burma)
103. Progressive Voice