Statement 94 Views

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ အတြက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

March 8th, 2018  •  Author: Women's League of Burma  •  1 minute read

ယေန႕ မတ္လ (၈) ရက္ေန႕ တြင္ ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ မိမိ အ ဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တည္ရွိရာ ေဒသအသီးသီး တြင္ က်င္းပလာသည္မွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တည္ေထာင္ခဲ့စဥ္မွ စျပီး ႏွစ္စဥ္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္ပဋိပကၡႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ရိုက္ခတ္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို တစိုက္မတ္မတ္ မီးေမာင္းထုိးတင္ျပလာခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) က ယခုလတ္တေလာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား အေပၚ အထူးစိုးရိမ္ေၾကာင္း ပဏာမ ေျပာလိုသည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသမ်ား တြင္ စစ္ပြဲမ်ားအရွိန္တုိးျမွင့္မႈမ်ားသည္သာမက အျခားတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေရးအရ တင္းမာလာေစသည့္ အေျခအေနမ်ားရွိလာသည္။ NCA လက္မွတ္ေရး ထုိးျပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA) ႏွင့္ တပ္မေတာ္ မၾကာခဏဆိုသလို တုိက္ပြဲငယ္မ်ား ျဖစ္ပြါးလ်က္ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

ထို႔အျပင္ စစ္မျဖစ္ေသာ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္လည္း တည္ၿငိမ္မႈမရွိေအာင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဖန္တီးေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကရင္နီေဒသတြင္ အရပ္သား (၁)ဦးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ျဖစ္ေသာ ကရင္နီ စစ္သား(၃)ဦးကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ လူထုအုံၾကြမႈမ်ားေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ လႈံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားရွိေနသည္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိိုင္ငံအတြင္းတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အေၾကာက္ တရား ပိုမိုစိုးမိုးေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနသည္ကို အထူးစိုးရိမ္ပူပန္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လားရွဳိးၿမိဳ႕ႏွင့္ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္တြင္ အစီအစဥ္တက် ဗုံးေဖာက္ခြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားမွာ ထင္ရွားသည့္ သာဓကမ်ားျဖစ္သည္။ ဘာသာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူသည့္ ျပည္သူ လူထုမ်ားအၾကား အမုန္းပြါးမႈမ်ားျဖစ္ေစၿပီး အဓိကရုိဏ္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ မဘသအပါအ၀င္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား တရားဝင္ ျပဳလုပ္ခြင့္၊ လႈံ႕ေဆာ္ခြင့္မ်ားအျပင္၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား ဝတ္စုံမ်ားကို အလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး တပ္မေတာ္ ႀကိဳဆိုပြဲမ်ား ေထာက္ခံပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္ ဝါဒျဖန္႔ျခင္း မ်ားကို ေငြအင္အား၊ လူအင္အားျဖင့္ အားေပးအားေျမွာက္ျခင္းသည္လည္း ျပည္သူလူထုအခ်င္းခ်င္း၊ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစၿပီး ေသြးကြဲလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနႏွင့္ သံုးသပ္သည္။

ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားအျပင္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး မရွိေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘ၀လံုျခံဳေရးမွာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမိုဆုိးရြားလာသည္ဟု သုံးသပ္မိသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ တအာင္းေဒသမ်ားတြင္ မုဒိန္းက်င့္မႈမ်ား ေတြ႕ရွိရသည္။ ဥပမာ- တအာင္းေဒသတြင္ စိတ္မႏွံေသာအမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးမွ မုဒိန္းက်င့္ခံခဲ့ရ ေသာ္လည္း ထုိက်ဴးလြန္သူအား အေရးယူမႈမရွိျခင္း၊ က်ဴးလြန္ေသာသူမ်ားကို ယေန႔တိုင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ က်ဴးလြန္ျခင္း ခြင့္ျပဳေနသည္မွာ မသမာသူမ်ားအား ျပစ္မႈဆက္လက္က်ဴးလြန္ ေစရန္ အားေပးသည္ႏွင့္တူသည္ဟု သုံးသပ္သည္။

ထုိသို႔ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးဖန္တီးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီေရးလမ္းေၾကာင္းအား အာရုံလြဲေအာင္ မလိုလားေသာ အစုအဖြဲ႔ လက္မဲမ်ားက ေငြအင္အား၊ လူအင္အား နည္းပညာအား အေဆာက္အအံုအားျဖင့္ (institutionally) ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္ေနသည္ဟု သုံးသပ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)မွ ျပည္သူလူထု အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ လံုျခံဳေရးကို ထိပါးျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ လူမႈအသိုင္း အ၀ိုင္းအသီးအသီးၾကားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုၾကီးထြားလာေအာင္ဖန္တီးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းမ်ား၊ စစ္ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေနေအာင္ အေျခအေန မ်ား ဖန္တီးေနမႈမ်ားအားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ လူသိရွင္ၾကားေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းသည္။

တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာႏိ္ုင္ငံအႏွံအျပား မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဒဏ္ခတ္အျပစ္ေပးအေရးယူႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား မွလည္း အထူးသတိထားၿပီး အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီေရးကို မလိုလားသည့္ အစုအဖြဲ႔ မ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုး အား ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ ပစ္မွတ္ဆုိင္ရာ စီးပြါးေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ (Targeted Sanction) အပါအဝင္ အျခားေသာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရန္ ယေန႔က်ေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔တြင္ အေလးအနက္ထား တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏုိင္ငံ)

ဆက္သြယ္ရန္

မီးမီးစိုး – +၉၅ ၉ ၄၄၅၉ ၇၂၄၀၃
တင္တင္ညိဳ – +၉၅ ၉ ၇၇၂၉ ၁၄၉ ၇၁
လုိည္းပိုးညိဴဝ္း – +၉၅ ၉ ၇၈၁၃၂၉ ၇၄၂

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

The statement in English HERE.

Send this to a friend