၂၀၁၇ ခုႏွစ္အကုန္ ၂၀၁၈ ႏွစ္သစ္အေရာက္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေဒသအႏွံ႕တို႔၌ တိုက္ပြဲမ်ားတဖန္ ျဖစ္ပြားလာျပန္သျဖင့္ အစိုးရစစ္တပ္က ရွမ္းျပည္သူမ်ားအေပၚ လူ႕အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚ ဆက္လက္ တိုးပြားေနလ်က္ ရွိျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၇ ရက္ ကာလအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ အေျခစိုက္ တိုင္းစစ္ဌာ နခ်ဳပ္မ်ား လက္ေအာက္ခံ အစိုးရစစ္တပ္တပ္ရင္း ၆ ခု တို႔သည္ တနိုင္ငံလံုး အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ NCA အား လက္မွတ္ ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္ျခင္းကို ဂရုမစိုက္ ေလးစား လိုက္နာမွဳ မရွိဘဲ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ အားထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္မႈ၊ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း ေတာင္ပို္င္း ႏွင့္အေရွ႕ပိုင္း ေဒသ တို႕တြင္ အရပ္သား ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ အနိုင္က်င့္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မတရား ညွဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္ ရိုက္ႏွက္မႈ၊ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္း ဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ၊ အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈ၊အတင္းအၾကပ္ လုပ္အား ခိုင္းေစမႈ ၊ အစားအေ သာက္ ၾကက္ဝက္မ်ား ခိုးဝွက္ ယူငင္ စားေသာက္မႈ၊ ေလွလွည္း ေမာ္ေတာ္ယဥ္ ျမင္း ႏြားမ်ားအား အတင္း အဓမၼ ေခ်ာဆြဲ ယူေဆာင္ အသုံးျပဳမႈ၊ အိုးအိမ္ ရပ္႐ြာ မ်ားအား ဖ်က္ဆီး မီးရွို႕မႈ မီးရွိဳ႕ပစ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မွဳ၊ လယ္ယာ ၿခံေျမမ်ားအား မတရား သိမ္းပိုက္မႈ၊ ေ႐ႊေငြ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအားၿခိမ္းေျခာက္ လုယက္ယူငင္မႈ အစရွိသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ျပဳလုပ္ ေနလ်က္ရွိပါသည္။

ေနာက္ဆုံးရသတင္း ျမန္မာဘာသာအျပည့္အစုံကုိ  ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Download this update in English HERE.

 

Send this to a friend