ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးအၾကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြဲမႈအေပၚသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္သည့္ ၂၃၃ ႏွစ္ေျမာက္ ရကၡဳိင္ဘုရင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်႐ႈံးျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရမွဳေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉး႐ံုးႏွင့္ ရဲစခန္းကို သြားေရာက္ စုေဝးေတာင္းဆို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အၾကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြဲလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ ၇ ဦးထက္မနည္း ေသဆံုးၿပီး ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည့္ အေပၚ မိမိတို႔အေနျဖင့္ က်န္ရစ္သူမိသားစုႏွင့္ထပ္တူထပ္မွ် ၀မ္းနည္းမိပါသည္။

ေျမာက္ဦးအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားအားလံုးကို အစိုးရမွ တည္ဆဲ တရားဥပေဒ မ်ားအတိုင္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း
တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားကို တာဝန္ရွိသူ အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ေလးစားလိုက္နာ သင့္ပါသည္။

ယခုလို ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စာေပ၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း သမိုင္းအမွန္မ်ားကို ထုတ္ေဖၚျပသခြင့္ မရရွိသည့္အေပၚ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္မိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးဆႏၵေဖၚထုုတ္မွဳကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္း ပစ္ခတ္မွဳ အေပၚ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ဂရက္အေနျဖင့္ ျပင္းထန္စြာရႈတ္ခ်လိုက္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ဂရက္(SYCB)

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend