တအာင်းဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့(TLA)တာဝန်ခံ မိုင်းမျိုးအောင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရခြင်းအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ရက် မြန်မာနိုင်ငံ (ND-Burma) ၏ ထုတ်ပြန်ချက်

 

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

Send this to a friend