ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ၏ တပ္ဖြဲ႔၀င္ (၃) ဦး ႏွင့္ အရပ္သား (၁)ဦးတုိ႔ကုိ တရားမဲ့ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နီျပည္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမဳိ႕နယ္၊ ပါေလာင္းေက်းရြာႏွင့္ ေဒါတျခားေက်းရြာအၾကား(၇)မုိင္ရွိ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ၏ ယာယီစစ္ေဆးေရးဂိတ္တစ္ခုကုိ လြိဳင္ေကာ္ေဒသကြပ္ကဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္(ဒကစ)လက္ေအာက္ခံတပ္မွ ၀င္ေရာက္စီးနင္း၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ KNPP မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္ (၃) ဦးႏွင့္အတူ အရပ္သား(၁)ဦးတုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးကာ လူမဆန္စြာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ KNPP ၏ အဆုိပါ ယာယီစစ္ေဆးေရးဂိတ္မွာ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္ ျပည္နယ္ဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အရ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈဘ၀လုံၿခဳံေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ တရားမ၀င္ သစ္မ်ားသယ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ကုိ စစ္ေဆးရန္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ KNPP ၏ ျပည္ထဲေရးဌာနမွ လြိဳင္ေကာ္ၿမဳိ႕နယ္ တပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ လုိအပ္လွ်င္ လုိအပ္သလုိ စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားပုံမွာ (၁၉-၁၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ ညေနအခ်ိန္တြင္ အစုိးရတပ္မေတာ္မွ နယ္စပ္တပ္စခန္းမ်ားသုိ႔ ရိကၡာပုိ႔ၿပီးျပန္လာေသာ စစ္ကားမ်ားကုိ KNPP ယာယီစစ္ေဆးေရးဂိတ္မွ တာ၀န္က်တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအေနျဖင့္ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သစ္မ်ဳိးစုံႏွင့္ ေမ်ာတုိင္မ်ားကုိ ထင္းေျခာက္မ်ား ၀ါမ်ားျဖင့္ ဖုံးအုပ္လွ်က္ သယ္ေဆာင္ လာသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရေသာ္လည္း ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ (ဒကစ)လက္ေအာက္ခံ ခလရ (၅၄)တပ္ဖြဲ႔သည္ ညပုိင္းတြင္ KNPP ယာယီစစ္ေဆးေရးဂိတ္ကုိ ၀င္ေရာက္စီးနင္းခဲ့သည္။ ျဖစ္စဥ္အတြင္း KNPP တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ခုခံျခင္း မျပဳဘဲ လက္ခံေတြ႔ဆုံညွိႏႈိင္းေသာ္လည္း အစုိးရတပ္မေတာ္မွ အင္အားသုံးစီးနင္းကာ မတရားဖမ္းဆီး ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္၍ လူမဆန္စြာ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ KNPP ၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက (ဒကစ)မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ရုပ္အေလာင္းမ်ားအား အစုိးရတပ္မေတာ္မွမီးသၿဂိဳၤလ္ခဲ့သည္ကုိ အတည္ျပဳ၍ (၂၁-၁၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ၎တုိ႔၏အရုိးအုိးမ်ားကုိ KNPP ၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ လႊဲအပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ ခုိင္မာမႈမရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ ဆုိးက်ဳိးတရားလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ UNFC မွ DPN ၏ အဆုိျပဳခ်က္(၉)ခ်က္ျဖင့္ လြတ္လပ္ဘက္မလုိက္ေသာ မွန္ကန္သည့္ၾကားေန အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးယႏၱရားကုိ ဖန္တီးတည္ေဆာက္၍ လက္ရွိအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးခုိင္မာေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ အေလးအနက္ အဆုိျပဳထားရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ ဆုံးရႈံးနစ္နာခဲ့ရေသာ KNPP ၏ တပ္ဖြဲ႔၀င္ (၃)ဦးႏွင့္ အရပ္သား(၁)ဦးတုိ႔အတြက္ လြန္စြာစိတ္ထိခုိက္ ရပါသည္။ က်န္ရစ္သူ မိသားစုႏွင့္တကြ KNPP ပါတီ၊ ကရင္နီတပ္မေတာ္တုိ႔ႏွင့္ထပ္တူ ၀မ္းနည္းေက်ကြဲရပါသည္။ KNPP ၏ တပ္ဖြဲ႔၀င္ (၃)ဦးမွာ ပါတီမွေပးအပ္ေသာတာ၀န္မ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရင္း တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး အတြက္ အသက္ေပးဆပ္သြားခဲ့ရျခင္းအေပၚ မိမိတုိ႔ UNFC မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ဤျဖစ္ရပ္သည္ လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းကို ေႏွာင့္ေႏွး ႀကံ့ၾကာေစႏုိင္ၿပီး၊ ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးမွတဆင့္ ရရွိထားေသာ ယုံၾကည္မႈကုိလည္း ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။

ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈေပၚေပါက္ေရးတုိ႔အတြက္ အစုိးရတပ္မေတာ္မွ အျမန္ဆုံး ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ေလးနက္စြာ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)

ဆက္သြယ္ရန္
ဦးထြန္းေဇာ္ – ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ၀ င္ ဖုန္း +66(0)81 – 6 8 0 – 8 93 4

ႏုိင္ေအာင္မေငး – ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ၀ င္ ဖုန္း +66(0)92 – 849 – 7352 , +95(0)9780098159

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend