လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

UNFC ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN) သည္ NLD အစုိးရ တက္လာၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ က်င္းပေရးဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC) ႏွင့္လည္းေကာင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းကာလမွစတင္၍ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပုိမုိအဆင္ေျပမည္ဟု ယုံၾကည္ထားသည့္ NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး လာခဲ့သည္မွာ (၁၇)လထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္လွမ္းႏုိင္ရန္အတြက္ DPN မွ အဆုိျပဳထားေသာ အဆုိျပဳခ်က္(၉)ခ်က္ကုိ DPN-PC တုိ႔အၾကား ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္း အေျဖရွာေနသည္မွာ အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းထိတုိင္ တရား၀င္ေဆြးေႏြးၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆုံးအေျဖရရွိေရးအတြက္ ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရွိေနေသးေသာအခ်က္မ်ားကုိ န၀မအႀကိမ္ေျမာက္ DPN-PC အစည္းအေ၀းကုိ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ(၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ NRPC ရုံး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ကာ ညွိႏႈိင္းအေျဖရွာၾကရန္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ တရား၀င္ န၀မအႀကိမ္ေျမာက္အစည္း အေ၀းအစားႀကဳိတင္ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းပုံစံကုိ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တစ္ေနရာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္၍ နည္းလမ္းရွာခဲ့ၾကပါသည္။

အဆုိပါအႀကဳိညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ႏွစ္ဘက္တာ၀န္ရွိသူ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ႏွင့္ UNFC ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆုံ၍ က်န္ရွိေနေသာ ေဆြးေႏြးရန္အခ်က္မ်ားကုိ ႏွစ္ဘက္မွ ညွိႏႈိင္းအေျဖရွာႏုိင္ရန္အတြက္ မိမိတုိ႔ DPN မွ ႀကဳိးပမ္းလွ်က္ရွိပါသည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏အဓိက အရင္းခံျပႆနာမွာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းအရ ညွိႏႈိင္းအေျဖရွာႏုိင္ေရး UNFC အေနျဖင့္ ဆက္လက္ႀကဳိးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)

ဆက္သြယ္ရန္

ခူဦးရယ္ – အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ဖုန္း +66(0)84-805-1344
ႏုိင္ေအာင္မေငး – ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္
ဖုန္း +66(0)96-970-2721

 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend