လြန္ခဲ့သည့္ ၄ လတြင္ တရားမ၀င္ဖမ္းဆီးအေရးယူထားေသာ ဟုိပုံးလယ္သမား ၉ ဦးကုိ ျပည္လည္အမႈရုပ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားနွင့္ အဆက္သြယ္ ရွိသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၁၅ နွင့္ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ ၾကားတြင္ အစိုးရစစ္တပ္မွ တရားမဝင္ဖမ္းဆီးထားေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဟိုပုံးေဒသခံ ရြာသားမ်ား အသက္ ၁၂ နွစ္အရြယ္ ေကာင္ကေလး အပါအဝင္ ရြာသား ၉ ေယာက္ ကို အမႈရုပ္သိမ္းေပးရန္ ရွမ္းလူ႔အခြင့္ ေရးမ႑ိဳင္မွ ေတာင္းဆိုပါအပ္ပ ါ သည္။

ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ကင္းမဲ့ျပီး ထင္သာျမင္သာမရွိေသာ တရားလိုျဖစ္သည့္ အစိုးရစစ္တပ္၏ ရံုးခ်ိန္းမႈကိုေနွာင့္ေနွးစြာျပဳျခင္းျဖင့္ ဟိုပုံးေထာင္တြင္ အရြယ္ေရာက္ေသာ ရြာသား ၈ ဦးကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထား ေသာ္လည္း ၆ ဦးသာတရားရုံးတြင္ ဆက္လက္တရားရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

အသက္ ၁၂ အရြယ္ ( စကားေျပာစက္ ေဝၚကင္ေထာ္ကင္ အမႈျဖင့္) ေကာင္ကေလးကိုလည္း ဟိုပုံးေထာင္တြင္ ၃ ပတ္ၾကာ ထိန္သိမ္းျခင္းခံရျပီး သူ႔၏မိဘ ေထာက္ခံမႈျဖင့္သာ ျပန္လည္လြတ္ ေျမာက္ ေပးသည္။ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္ေျမာက္ေပးေသာ္လည္း တရားရုံးသို႔ ၁၀ ၾကိမ္မက လာေနရေသး သည္။

တရားခံမ်ားသည္ ေရွ႔ေနငွားရမ္းဖိုး၊ ေထာင္တြင္းထမင္းဖိုး နွင့္ ထိုမိသားစုမ်ားတြင္ ရြာမွ လာေရာက္ၾကည့္ရႈဖို႔ တစ္ရက္ၾကာလမ္းစရိတ္ အစရွိသည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ား ခက္ခဲမႈျဖင့္ရင္ဆိုင္ ေနၾကရသည္။ ဖမ္းဆီးမႈျပဳလုပ္သည့္ခ်ိန္တြင္းကလည္း နွိပ္စက္မႈမ်ားခံခဲ့ရျပီး တခ်ိဳ႔မွာ ေထာင္းတြင္းတြင္ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႔တဲ့မႈျဖင့္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။

အစိုးရစစ္တပ္က အင္အားရာခ်ီျဖင့္ ဟိုပုံးျမိဳ ႔နယ္၏ ေျမာက္ဘက္မွ တနိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္ရပ္ဆဲေရးစာခ်ဳပ္ေရးထိုးထားေသာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးေကာင္စီ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ နွင့္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္ေနာက္ပိုင္း ရြာသားမ်ား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွာင္ထားျခင္းခံခဲ့ရသည္။ အစိုးရတပ္သားမ်ားသည္ ရြာသားမ်ား ကိုခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ညွင္းပန္းနွိပ္စက္ျခင္း နွင့္ သူတို႔ကို RCSS/SSA ကိုပံံ့ပိုးကူညီေပးသည္ဟု စြပ္စြဲသည္။

ရြာတြင္းသုံး ရြာ၏ရိုးရာဓေလ့ထားရွိေသာ ေဝၚကီေထာ္ကင္၊ လက္ကိုင္ဖုန္း၊ အမဲလိုက္ေသနတ္ နွင့္ က်ည္ဆံ အစရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ရြာသား ၉ ေယာက္ကို ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရစစ္တပ္သည္ အေထာက္ထားျပည့္စုံ မႈမရွိဘဲ ရြာသားမ်ားကိုလာေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္းေၾကာင့္ တရားရုံးတြင္ တရားရင္ဆိုင္မႈ စိတ္ပါဝင္စားမႈမရွိျခင္း ( သို႔မဟုတ္ ) ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖၾကား ရန္တြန့္ဆုတ္ေနၾက သည္။

 

အသနားခံစာ ျမန္မာဘာသာ အျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend