Report 189 Views

မိုင္းရယ္ျမိဳ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အတြင္းအစိုးရစစ္တပ္၏ေသနတ္၊ လက္နက္ႀကီး ျဖင့္မဆင္မျခင္ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာႀကာင့္ အနီးနားရွိေဒသခံမ်ားမိုင္းရယ္ျမိဳ့ေပၚသို့ထြက္ေျပးေနရ- ၃ ဦး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျပီး တဦးရိုက္ခံခဲ့ရသည္။

September 14th, 2017  •  Author:   Shan Human Rights Foundation  •  1 minute read

စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ မနက္ ၈ နာရီတြင္ မိုင္းရယ္အေျခစိုက္ အစိုးရစစ္တပ္ ခမရ ၃၂၅ မွတပ္သား အေယာက္ ၆၀ ခန့္ႏွင့္ နမ့္ပြန္ျပည္သူ ့စစ္တို ့ မိုင္ရယ္ျမိဳ႕အေနာက္ေတာင္ဖက္ လြြိဳင္ယြဲ ့ ပါကန္းရြာတြင္ ကင္းလွည့္ေနခ်ိန္ တြင္ ေျမျမွပ္မိုင္း ေပါက္ကြဲ မႈနွင့္ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ထို ့ေနာက္ သူတို ့လဲ ေတြ ့ရာကိုပစ္ခတ္ခဲ့သည္။

လြိဳင္ယြဲ ့ရွိ အိမ္ေျခ ၅၀၊ ေဒသခံရြာသား ၃၀၀ ခန္ ့ေလာက္ က ေသနတ္သံႀကားသည္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္း ရြာမွ ကား ၃ စီး ႏွင့္ထရပ္ကားတို ့ျဖင့္ နီးစပ္ရာ သို ့ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ နမ္ ့ပို ့ ရြာ ပါကန္းေက်းရြာအုပ္စု (လူဦးေ၇ ၂၀၀ ခန့္အေျခခ်ေန ထိုင္ေသာ ရွမ္းေက်းရြာ) သို ့အေယာက္ ၁၀၀ခန္ ့ေလာက္က သြားေရာက္ခိုလံုခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ထပ္၂၀၀ ဦးကေတာ့ ေတာထဲသို့ထြက္ေျပးခဲ့ျပီး လယ္တဲတြင္ခိုလံုေနပါသည္။လြိဳင္ယြဲ ့သည္ လားရႈိး ျမိဳ ့နယ္ မိုင္းရယ္ျမိဳ ့အေနာက္ေတာင္ဖက္ မိုင္၂၀ ခန္ ့တြင္တည္ရွိပါသည္။

ထိုေန ့မနက္ ၉နာရီ ၃၀ခန္ ့တြင္ အစိုးရစစ္တပ္ ႏွင့္ လြိဳင္ယြဲ ့ရွိ လယ္အလုပ္သမား ကိုထမင္းပို့ျပီးျပန္လာေသာ စိုင္းစံလွ ႏွင့္ထိပ္တိုက္ဆံုခဲ့ပါသည္။ အစိုးရစစ္တပ္က သူ ့ကို အက်ၤ ီခ်ြတ္ျပီး ႀကိဳးျဖင့္လက္ေနာက္ျပန္ခ်ီကာ လြိဳင္ယြဲ ့့ ေတာင္ဖက္အ ရပ္သို့ အပါေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ၁၀ မိနစ္ခန္ ့အႀကာတြင္ ရွမ္းစစ္သား၏ေျခရာ ကို ေတြ ့ေသာေႀကာင့္ အနီးနားတစ္ ၀ိုက္တြင္ ရွာေနစဥ္ ေျပာင္ျခံထဲမွ စိုင္းစံေက်ာ္ကို ေတြ ့သျဖင့္ အစိုးရစစ္တပ္မွ “ရွမ္းစစ္သားမ်ားကို ေတြ ့မိလား” ဟုေမးခဲ့သည္။ စိုင္းစံေက်ာ္ကလည္း မေတြ ့မိဘူးဟုသာေျဖခဲ့သည္။ တခနအႀကာတြင္ ေသနတ္သံကို ရုတ္တရက္ႀကားမိရာ မွ အစိုးရစစ္သား ကလက္သီးျဖင့္ထိုးခဲ့ ရာမွ ဘယ္ဖက္မ်က္လံုးဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္။ထီု့ေနာက္” ဘာလို ့ငါတို့ကိုလိမ္တာလဲ” ဟုေမးခဲ့သည္။ ထို ့ေနာက္ အစိုးရစစ္တပ္မွ ေသနတ္ျဖင့္ အနီးနားရွိ ေတြ ့မိေတြ ့ရာ ရမ္းပစ္ခတ္ခဲ့ျပီး သူ ့ကို ၃း၃၀ မွစ၍ သူတို ့ရဲ ့ အထုပ္အပိုးကိုစတယ္ခိုင္းခဲ့သည္။

ထို့ေနာက္ ေတာင္အရပ္သို ့ဆက္လက္ခရီးဆက္ခဲ့ျပီး နမ့္ယံုးသို ့ညေန ၄း၀၀ ခန့္တြင္ ေရာက္ခဲ့သည္။ က်ြဲေက်ာင္း ျပီးျပန္လာသာ စိုင္းစံကြန္းထံမွ ေ၀ၚကီေတာ္ကီ ေတြ ့သျဖင့္ သူ ့ကိုလဲဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့ျပီး က်ြဲေတြကိုလဲ ဒီအတိုင္းလြတ္ထားခဲ့သည္။ ရြာသား ၃ ဦးစလံုးကို မိုင္းရယ္၊ ပါကန္းေက်းရြာ နမ့္ပုတ္တြင္တစ္ည အိပ္ေစခဲ့သည္။ စိုင္းစံလွႏွင့္ စိုင္းစံကြန္းကိုေတာ့ အျခားရြာသားတို့၏ အိမ္တြင္ အိပ္ခိုင္းခဲ့ျပီး ႀကိဳးေတာ့မတုတ္ ထားေပ။ သို့ေသာ္ စိုင္းစံေက်ာ္ ကိုေတာ့ ထိုရြာရွိ သက္ႀကီးရြာႀကီး လုံုးေရႊ ၏ႏြားတင္းကုပ္တြင္ ခ်ည္ေႏွာင္ျပီး ထိုေနရာမွာသာ နံနက္ ၇ နာရီ ထိအိပ္ေစခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၁၁ မနက္ခင္းတြင္ လံုးေရႊ မွ လာျပီး အာမခံ ေပးေသာေႀကာင့္ျပန္ လြတ္ေပးခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၉ ၂၀၁၇ အပစ္အခတ္မျဖစ္ပြားခင္ မိုင္းရယ္အေျခစိုက္ အစိုးရစစ္တပ္ ခမရ ၃၂၅ မွတပ္သား အေယာက္ ၆၀ ခန့္ႏွင့္ နမ့္ပြန္ျပည္သူ့စစ္တို့ပင္ညဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ စခန္းစိုက္ခဲ့သည္။

ဖမ္းဆီးခံရေသာရြာသားမ်ား၏ အခ်က္အလက္
၁။ စို္င္းစံလွ၊ အသက္ ၂၉၊ လုံးေအာ ပါက်ာ တို ့၏သား၊ ပါကန္းေက်းရြာအုပ္စု လြယ္ယြဲ ့၊ မိုင္းရယ္။
၂။စိုင္းစံေက်ာ္၊ အသက္ ၃၆၊ လံုးထြန္း ပါကြမ္တို ့၏သား၊ ပါကန္းေက်းရြာအုပ္စု နားလန္၊ မိုင္းရယ္။
၃။ စိုင္းစံကြန္း၊ အသက္ ၃၂၊ လံုးစံတ ပါမြံ တို့၏သား၊ ပါကန္းေက်းရြာအုပ္စု လြယ္ယြဲ ့၊ မိုင္းရယ္။
စက္တင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၇ တြင္ ေနာင္ေကာ ခိုင္းဆိမ္ အေျခစိုက္ ခမရ ၁၄၇ မွတပ္သားအေယာက္၃၀ ခန့္ က သီေပါျမိဳ့ရွိ ဆာင္ေကး ဖက္မွထြက္လာျပီး ေကာဝ္ကုန္းမိတ္(ရြာပ်က္) ဖက္သို့အဝင္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာေႀကာင့္ အနီးနား ရြာ မွ ရြာသူရြာသားမ်ား ထိတ္လန္ ့ခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ရန္
စိုင္းေဟာ္ရွဲန္ + ၆၆ (၀) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀ ( ရွမ္း၊ အဂၤလိပ္ )
စိုင္းကြန္းေလ်ာင္း + ၆၆ (၀) ၉၄-၆၄၃-၄၂၃၀ ( ဗမာ၊ အဂၤလိပ္)

 

ေနာက္ဆုံးရသတင္းအေျခအေနကုိ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။