Statement 173 Views

ဖမ္းဆီးထားေသာ DVB သတင္း႒ာနမွ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ႏွင့္ ဧရာ၀တီသတင္း႒ာနမွ သတင္းေထာက္တစ္ဦးတို႔ လြတ္ေျမာက္ေရး သက္ဆိုင္ရာမွ အျမန္ဆံုးကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာ အသင္း(MJA) ေမတၱာရပ္ခံပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္

June 27th, 2017  •  Author:   Myanmar Journalists Association  •  1 minute read

၁။ လမ္းေၾကာင္းလုံၿခဳံေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက TNLA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိၿပီး တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးက ဇြန္ ၂၆ ကသတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

၂။ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ ေျမာက္ေဒသ၊ နမ့္ဆန္-သီေပါကားလမ္း၌ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက လမ္းေၾကာင္း လုံၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္စဥ္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္၊ မြန္းလဲြ ၃ နာရီခြဲတြင္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားႀကီးေက်းရြာအနီး၌ နမ့္ဆန္ဘက္မွ သီေပါဘက္သုိ႔ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ မသကၤာဖြယ္ လင္ခ႐ူဇာအမ်ိဳးအစားယာဥ္ႏွင့္ WISH အမ်ိဳးအစားယာဥ္ လုိင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၂ စီးတုိ႔ကို ေတြ႕ရွိ၍ ရပ္တန္႔စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါလုိင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၂ စီးတြင္ DVB သတင္းေအဂ်င္စီမွ အႀကီးတန္း သတင္းေထာက္ဦးေအးႏုိင္ႏွင့္ ဦးျပည့္ဘုန္းႏုိင္၊ ဧရာ၀တီသတင္းေအဂ်င္စီမွ သတင္းေထာက္ ဦးသိန္းေဇာ္တုိ႔ အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသား ၇ ဦး လုိက္ပါလာၿပီး ၎တို႔အား စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕သစ္ေက်းရြာ ခန္႔မွန္ေျမပုံၫႊန္း (KF-955 316) တစ္၀ုိက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ပေလာင္ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕အား လက္နက္ကိုင္ဆန္႔က်င္ လ်က္ ေဒသအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ျပားေရးကုိ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ TNLA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရသျဖင့္ တရားဥပေဒႏွင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းသုိ႔ စနစ္တက်လႊဲေျပာင္း အပ္ႏွံထားေၾကာင္း ႏွင့္လုိအပ္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္ဟု အဆိုပါ သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

၃။ DVB သတင္းေအဂ်င္စီ အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္ဦးေအးႏုိင္ ႏွင့္ သတင္းေထာက္ ဦးျပည့္ဘုန္းႏုိင္ (ခ) ျပည့္ဘုန္းအာင္ တို႔သည္ TNLA ကျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါး အလြဲသုံးမွဳႏွင့္ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မွဳတုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကုိ သြားေရာက္သတင္းရယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း DVB က သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အလားတူ သတင္းေထာက္ဦးသိန္းေဇာ္သည္ ပေလာင္ေဒသတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး သတင္းသြားယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီသတင္းဌာနကလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရ ပါသည္။

၄။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ မတ္လ၁၄ရက္တြင္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒကို အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္း ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇြန္၁၇ ရက္ တြင္ သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒကိုလည္း ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒအခန္း (၃) “သတင္း မီဒီယာသမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္” ကိုလည္းေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ထိုဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအရ မည္သည့္သတင္းသမားမဆို စစ္မက္ ျဖစ္ပြားရာေဒသ၊ အေရးအခင္း၊ အဓိက႐ုဏ္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဆႏၵျပရာ ေနရာေဒသတို႔၌ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းက သတ္မွတ္ ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သတင္းရယူစဥ္တြင္ – (က) လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္၏ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သတင္းမွတ္တမ္းစသည့္ သတင္းရယူျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကိရိယာမ်ားကို သိမ္းယူ ခံရျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းတို႔မွ ကင္းလြတ္ေစရမည္ဟုျပဆိုထားပါသည္။

၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သတင္းမီဒီယာသတင္းသမားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ကို အကာအ ကြယ္ေပးေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေရးတို႔ကို ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း(MJA)သည္ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္အေပၚမ်ားစြာ စိတ္မ ေကာင္း ျဖစ္ရပါသည္။

၇။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က စစ္ေဆးေမးျမန္းရန္ ဖမ္းဆီးထားေသာ DVB သတင္း႒ာနမွ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ႏွင့္ ဧရာ၀တီသတင္း႒ာနမွ သတင္းေထာက္တစ္ဦးတို႔ လြတ္ေျမာက္ေရး သက္ဆိုင္ရာမွ အျမန္ဆံုးကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္
ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာ အသင္း(MJA)
ေမတၱာရပ္ခံပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ အပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာ အသင္း(MJA)

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ လည္းဖတ္ရႈႏိုိင္သည္။