Statement 206 Views

အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဥပေဒအၾကံေပးျဖစ္သူ ဦးကိုုနီလုုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရျခင္းအေပၚ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားထုုတ္ျပန္ခ်က္

February 3rd, 2017  •  Author:   137 Civil Society Organizations  •  3 minute read

အမ်ိိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဥပေဒအၾကံေပးျဖစ္သူ ဦးကိုုနီသည္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုုဝန္ႀကီးဦးေဖျမင္႔ ဦးေဆာင္သည္႔ အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ ခရီးစဥ္ အတြက္ အင္ဒိုုနီးရွားနိုုင္ငံသိုု႔ သြားေရာက္ခဲ႔ရာမွအျပန္ ရန္ကုုန္အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာေလဆိပ္တြင္ မသမာသူတိုု႔၏ အၾကမ္းဖက္လုုပ္ၾကံမႈေၾကာင္႔ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၂၉  ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ အလႅာဟ္ ရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ကိုု ခံယူသြားခဲ႔ရပါသည္။

ဦးကိုုနီသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဥပေဒအၾကံေပးျဖစ္ရံုုသာမက ဒီမိုုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈႀကီးအတြက္ မဟာဗ်ဳဟာအျမင္ရွိသူ၊ လူ႔အခြင္႔အေရးကာကြယ္ျမွင္႔တင္မႈအတြက္ စံျပဦးေဆာင္သူ၊ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားႏွင္႔ ဘာသာမတူသူမ်ားအၾကား အတူတကြ ပူးေပါင္းေနထိုုင္ေရးအတြက္ ေပါင္းကူးေဆာင္ ရြက္ေပးသူ၊ စစ္အာဏာရွင္အလိုုက် ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေရးကိုု အစဥ္တစိုုက္ ေထာက္ျပနႈိးေဆာ္သူတစ္ဦးျဖစ္ေလရာ မိမိတိုု႔တိုုင္းျပည္အတြက္ အစားထိုုးမရေသာ ႏိုင္ငံ့ သားေကာင္း တစ္ဦးအား ဆံုုးရႈံးရသည့္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ရာ အျဖစ္ဆိုုးအျဖစ္ ခံယူပါသည္။

ဤလုုပ္ၾကံမႈျဖစ္စဥ္ကိုု ၾကည္႔လ်ွင္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈျဖင္႔ ေသေသခ်ာခ်ာ စီမံေဆာင္ရြက္သြား ခဲ့သည္ကိုု  အထင္အရွားေတြ႔ရသည္ျဖစ္ရာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အဓမၼအၾကမ္းဖက္ေဆာင္ရြက္မႈ သက္သက္မကဘဲ ဦးကိုုနီ၏ နိုုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္နွင္႔ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု မလိုုလားေသာ အုုပ္စုုတစ္ခုုခုု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုု အေကာင္အထည္ေဖၚသည္ဟုု သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာရွိသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္းျဖင့္ မတရားႏုုိင္လုုိမင္းထက္ျပဳက်င့္မႈကုုိ ဆက္လက္အသက္သြင္းလုုိေသာ မင္းမဲ့စရုုိက္ ဆန္သည့္  နိုုင္ငံေရးလုုပ္ၾကံမႈသ႑ာန္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေအာင္ လွည္႔စား ေသြးထိုုးသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ရွိနိုုင္သည္ဟု မိမိတို႔မွ သံုးသပ္သည္။ ဤနိုုင္ငံေရးလုုပ္ၾကံမႈႀကီးကိုု ေဆာင္ရြက္သူ မည္သည္႔ပုုဂၢိဳလ္၊ မည္သည္႔အဖြဲ႔အစည္းကုုိမဆိုု မိမိတိုု႔အေနျဖင္႔ ျပင္းထန္စြာ ရႈတ္ခ်ပါသည္။

ခြင့္တူညီမွ်ဝါဒျဖဴစင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုုႏုုိင္ငံျဖစ္ရန္ အကန္႔အသတ္မ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒအေၾကာင္း လူထုုအား အသိပညာေပးခဲ့သည့္ ဦးကုုိနီ၏ လံုု႔လဝီရိယႏွင့္တကြ  ျမန္မာျပည္နွင္႔ ျပည္ေထာင္စုုတိုုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုုး၊ အဖိနွိပ္ခံမ်ားအားလံုုးအေပၚ အသက္ေပး၍ ေဆာင္ရြက္သြားခဲ႔သည္ မ်ားကိုု မိမိတိုု႔နွလံုုးသား၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမိုုကေရစီေတာ္လွန္ေရး သမိုုင္းတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေမာ္ကြန္းတင္ ကဗၺည္းေရးထိုုးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတိုု႔ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင္႔ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေလးနက္စြာေတာင္းဆိုုအပ္ ပါသည္။

၁။ ဦးကိုုနီအား လုုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခဲ႔သည္႔ကိစၥအား အမႈမွန္၊ အေၾကာင္းမွန္ အျမန္ဆံုုးေပၚေပါက္ေရးအတြက္ နိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရမွ တိုုက္ရိုုက္တာဝန္ယူစံုုစမ္းေဖၚထုုတ္၍ တာဝန္အရွိဆံုးၾကံစည္သူႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ သူမ်ားအားလံုးကို အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ျဖင့္ အေရးယူေပးရန္၊

၂။ လုုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္သူအား ဖမ္းဆီးရမိၿပီးေနာက္ တရားရံုုးတင္ စစ္ေဆးစီရင္ဆံုုးျဖတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ အမ်ားျပည္သူမွ သံသယကင္းကင္းျဖင့္ သိရွိႏုုိင္ေအာင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပး ညီ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ၊ မွန္ကန္စြာထုုတ္ျပန္ေပးရန္၊

၃။ က်န္ရစ္သူမိသားစုုအား ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္၍ လူမႈဖူလံုုေရးအကူအညီမ်ား ပံံ့ပိုုးေပးရန္၊

၄။ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ တရားလက္လြတ္သတ္ျဖတ္မႈကိုု ရႈတ္ခ်ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင္႔ နိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရအေန နွင္႔ ဤလုပ္ၾကံမႈျဖစ္ပြားသည့္ေန႔မွ တစ္လတိတိအား ဝမ္းနည္းဖြယ္ကာလအျဖစ္ ေၾကညာေပးရန္၊

၅။ နိုုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေပါင္းစံုုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင္႔ ျပည္သူလူထုု မွ ဤသိုု႔အၾကမ္းဖက္မႈကိုု လက္မခံေၾကာင္း၊ ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေဖၚျပၾကရန္ ႏွင့္

၆။ ဦးကိုုနီအားလုုပ္ၾကံေသာ လူသတ္တရားခံအား ဖမ္းဆီးရာတြင္ ကြယ္လြန္ခဲ႔ရသည္႔ ဦးေနဝင္းအား ဂုုဏ္ျပဳ လ်က္ က်န္ရစ္သူမိသားစုုအတြက္ လူမႈဖူလံုုေရးအကူအညီမ်ားကုုိ အစိုုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

ဆက္သြယ္ရန္ –

ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း – အီးေမးလ္ myominburma@gmail.com ၊ ဖုန္း (+၉၅) ၀၉၄ ၄၈၀ ၁၅၃၀၆

သၪၨာရႊန္းလဲ့ရည္ – အီးေမးလ္ thinzarshunleiyi@gmail.com ၊ ဖုန္း (+၉၅) ၀၉၇ ၉၅၅ ၇၄၇၇၅

ေတာင္းဆုုိေထာက္ခံေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

၁။ ဒီမိုုကေရစီဖြံ႕ ျဖိဳးတိုုးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ (Action Committee for Democracy Development)
၂။ လယ္သမားအေရးတက္ႀကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအင္အားစု (မႏၲေလးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း ၊ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္း) (Action Group for Farmer Affair)
၃။ ဧရာ၀တီလူငယ္ကြန္ရက္ (Ayerwaddy Youth Network)
၄။ ဒါန – ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာ (Charity Oriented Myanmar)
၅။ လူငယ္ႏွင့္လူမူသဟဇာတၿဖစ္ေရးစင္တာ (Center for Youth and Social Harmony)
၆။ ဒီမုိကေရပညာေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈအဖြဲ႕(Democratic Education Institute)
၇။ ေဖာ္ထုတ္သိျမင္ျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းအတြက္သင့္ေနရာ (Discovery & Development Corner)
၈။ ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ (Equality Myanmar)
၉။ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု (Forum for Democracy in Burma)
၁၀။ လယ္သမားအလုုပ္သမားေရးရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ႔ (Farmer and Labor Activists Group)
၁၁။ ဆာမူေထာ္အရပ္ဖက္ လူမႈအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ (ေတာင္ငူ-သံေတာင္) ဇုံ (Hsar Mu Htaw)
၁၂။ လိႈင္သာယာလူငယ္ကြန္ရက္ (Hlaingtharyar Youth Network)
၁၃။ က​ေမာၻဇလူငယ္​စာၾကည္​့တိုုက္ -ေတာင္ႀကီး (Kan Baw Za Youth Library- Taunggyi)
၁၄။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ (Karen Human Rights Group)
၁၅။ ကယားျပည္​နယ္​လံုးဆိုင္​ရာလူငယ္​ကြန္​ရက္ (Kayah State Youth Network)
၁၆။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္ မဟာမိတ္အဖဲြ႔ -ဧရာဝတီ (Myanmar Alliance for Transparency and Accountability – Ayeyarwaddy)
၁၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံနားမၾကားသူမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (Myanmar Deaf Community Development Association)
၁၈။ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ ( Burmese Women’s Union)
၁၉။ အလင္းအိမ္ လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (Lighthouse Social Development Organization- Ayarwaddy)
၂၀။ မႏၱေလး လူထုေနရာ (Mandalay Community Center)
၂၁။ ေမတၱာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း (Metta Development Foundation)
၂၂။ မိုင္းပန္လူငယ္အဖြဲ႕ (Mong Pan Youth Association)
၂၃။ မြန္ၿပည္နယ္လူငယ္ကြန္ရက္ (Mon State Youth Network)
၂၄။ မြတ္ဆလင္မ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေကာင္စီ ၊ ၿမန္မာၿပည္ (Muslim Women Council of Myanmar)
၂၅။ ေျခလွမ္းသစ္လူမႈကြန္ယက္
၂၆။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိုးတိုးတက္ေရးအင္အားစု (Network for Democracy and Development)
၂၇။ ကဗ်ာခ်စ္သူမ်ားအသင္း (Poet Lovers Association)
၂၈။ ေရွ႕ေျပးအသံ (Progressive Voice)
၂၉။ လူမႈမဟာမိတ္​အဖြဲ႔ (Social Alliances)
၃၀။ အသြင္သစ္ ဆို႐ွယ္လစ္ပါတီ-ဗမာျပည္ (Socialist Alternative-Burma)
၃၁။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီးလူငယ္ကြန္ရက္ (Sagaing Region Youth Network)
၃၂။ ရွမ္းျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလုပ္အဖြဲ႕ (Shan State Peace Task Force)
၃၃။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း လူငယ္ကြန္ယက္ (Southern Shan state Youth Network)
၃၄။ ေရာင္ျခည္ဦး အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ (Yaung Chi Oo Workers Association)
၃၅။ တနသၤာရီလူငယ္ကြန္ရက္ (Thaninthayi Youth Network)
၃၆။ အထက္ခ်င္းတြင္းေဒသလူငယ္မ်ားကြန္ရက္ (Upper Chindwin Youth Network)
၃၇။ အမ်ိဳးသမီးနွင္​့ၿငိမ္​းခ်မ္​း​ေရးလႈပ္​ရွားမူ ကြန္​ယက္​(ရွမ္​းျပည္​) (Women and Peace Action Network (Shan State)
၃၈။ ရန္ကုန္လူငယ္ကြန္ရက္ (Yangon Youth Network)
၃၉။ ေပါင္းကူး (Paung Ku)
၄၀။ စိမ္းေရာင္စို (တံတားဦး)
၄၁။ ေျခ လွမ္း သစ္ လူမႈ ကြန္ယက္
၄၂။ ဒုုိ႔ျမန္မာ
၄၃။ ဒဂံုတကၠသုိလ္ဆရာမ်ား သမဂၢ
၄၄။ ပန္းပ်ိဳးလက္လူငယ္စင္တာ (လွိဳင္သာယာ)
၄၅။ မြန္ၿပည္နယ္အဖြဲ ့(ေရးၿမိဳ ့)
၄၆။ ဖန္တီးအိမ္
၄၇။ အလင္းစက္ဝန္း
၄၈။ေရႊျခေသၤ့လူမႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဖြဲ႔(ေရႊဘို)
၄၉။ လမ္းျပၾကယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလူငယ္အဖြဲ႔
၅၀။ လြတ္​လပ္​​ေသာအရိႈခ်င္​းမ်ားအင္​အားစု
၅၁။ ရိုးမခ်င္​းအဖဲြ႕ (​ေစတုတၲရာ)
၅၂။ ပညာေရးႏွင့္လူမႈဘ၀ျမႇင့္တင္ေရးပရဟိတအသင္း ( One Soul One Hope)
၅၃။ ကုရ္အာန္အသိပညာျပန္႔ပြားေရးအဖဲြ႔
၅၄။ AZURE Women Group
၅၅။ Ayeyarwady West Development Organization
၅၆။ Civil Authorize Negotiate Organization (C.A.N-Myanmar)
၅၇။ Capacity Building Initiative
၅၈။ COMREG Community Response Group
၅၉။ CSO Forum Coordination Working Committee
၆၀။ Charity Service for Friends (CSF)
၆၁။ Coexist
၆၂။ Democratic Education Corner
၆၃။ Diverze Youth Art Platform
၆၄။ Freethinkers
၆၅။ Farmer Right and Development Organization – Magway
၆၆။ Farmer Union – Magway
၆၇။ Gender and Development Institute (GDI)
၆၈။ Gender Equality Network
၆၉။ Green Network Sustainable Environment Group – Magway
၇၀။ Genuine People’s Servants
၇၁။ Human Rights Defenders – Myingyan
၇၂။ Human Rights Defenders Forum
၇၃။ Human Rights Educators Network
၇၄။ Human Rights Working Group – Myanmar
၇၅။ Hands of Unity Group – Magway
၇၆။ ISchool-Myanmar
၇၇။ Kachin Peace Network
၇၈။ Kings N Queens LGBT Organization
၇၉။ Kachin Women’s Association Thailand (KWAT)
၈၀။ Kachin Women Peace Network (KWPN)
၈၁။ Mwetaung Area Development Group (MADG)
၈၂။ ME – Community Development Center, Magway
၈၃။ Myanmar Deaf Society
၈၄။ Magway EITI Watch Group
၈၅။ Myanmar Muslim Youth Association (Kachin State)
၈၆။ Myaung Mya Youth Network
၈၇။ Muslim Youth Network –Myanmar
၈၈။ MasterPeace Myanmar Club
၈၉။ Myanmar Social Initiative Group (MSIG)
၉၀။ NEW DAY Society Development Network
၉၁။ National Network for Education Reform (NNER)
၉၂။ National Network for Education Reform – Yangon
၉၃။ National Youth Congress – Republic of the Union of Myanmar
၉၄။ Open Development Foundation (ODF)
၉၅။ Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays – Myanmar (PFLAG-MYANMAR)
၉၆။ Pyi Gyi Khin
၉၇။ Peoples’ Network for Constitutional Reform
၉၈။ RainFall
၉၉။ Religions for Peace Myanmar
၁၀၀။ Research, Translation and Consultancy Cluster (RTCC)
၁၀၁။ Shalom (Nyein) Foundation
၁၀၂။ Smile Education and Development Foundation
၁၀၃။ Saytotetara Development Organization
၁၀၄။ Shwe Minn Tha Foundation(Myanmar)
၁၀၅။ Thabyay Education Foundation
၁၀၆။ Tampadipa Institute
၁၀၇။ Than Lwin Citizen Empowerment Program
၁၀၈။ The Seagull: Human Rights, Peace & Development
၁၀၉။ Triangle Women Support Group
၁၁၀။ Tavoyan Women’s Union
၁၁၁။ Thazi Youth Network
၁၁၂။ United Act
၁၁၃။ Women and Children Humanitarian Network (WCHN)
၁၁၄။ Women for Justice
၁၁၅။ Women’s Federation for Peace (WFFP)
၁၁၆။ White Maker Group
၁၁၇။ Wunpawng Ninghtoi (WPN)
၁၁၈။ Women’s Organization Network (WON)
၁၁၉။ Women Peace Network
၁၂၀။ Wumutti Women Organization
၁၂၁။ We Family – Yangon
၁၂၂။ We Family – Mandalay
၁၂၃။ Youth for a New Society (YNS)
၁၂၄။Youth for Social Change – Myanmar
၁၂၅။ Nyein Chan Yar – Mandalay
၁၂၆။ Association of Human Rights Defenders and Promoters (HRDP)
၁၂၇။ Muslim Youth Network – Bago
၁၂၈။ Peace and Justice (Civil Society)
၁၂၉။ Area Peace and Development Forward (APDF)
၁၃၀။ Mon State Youth Network
၁၃၁။ Local Development Network (Mon)
၁၃၂။ Mon State CCMM
၁၃၃။ MATA (Mon State)
၁၃၄။ Mon State CSOs’ Network
၁၃၅။ Karen Environmental and Social Action Network (KESAN)
၁၃၆။ Women’s League of Burma (WLB)
၁၃၇ ။ Farmers And Landworkers Union(Myanmar)
၁၃၈။ IFI Watch Myanmar

 

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။