လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႕၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၏ ဗဟိုဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ/ဥပေဒအႀကံေပး အဖြဲ႕၀င္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီ သည္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ Terminal -1 မွ အထြက္ တကၠစီ ဂိတ္ေပါက္တြင္ ေသနပ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္လုပ္ႀကံခံရသျဖင့္ ေနရာ၌ပင္ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုးသြားသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လြန္စြာမွ၀မ္းနည္းေၾကကြဲျဖစ္ရၿပီး ႏိုင္ငံ၏ တန္ဖိုး မျဖတ္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦး ဆံုးရွံဳးသြားျခင္း အတြက္လည္း လြန္စြာမွ ႏွေျမာတသျခင္း ျဖစ္ရေပသည္ ။

တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲေနသည့္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ ပံုအေျခခံဥပေဒအား၊ လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံႏႈန္း မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာေရး အတြက္ ဥပေဒပညာျဖင့္ ေရွ႕တန္းမွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူ( Human Rights Defender) ေရွ႕ေနႀကီး တစ္ဦးျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္သူအား လက္ရဖမ္းဆီးႏိုင္ေရးအတြက္အသက္စြန္႕ ႀကိဳးစားရင္း ေသဆံုးခဲ့သည့္ တာ၀န္သိျပည္သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ အငွား ယဥ္ေမာင္း ဦးေန၀င္းအား ေလးစားဂုဏ္ျပဳ၍ မိသားစုႏွင့္ထပ္တူ ၀မ္းနည္း ေက်ကြဲရပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႕အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္  မ်ိဳးကိုမဆို  လက္ခံမည္မဟုတ္၊ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈအား ျပင္းထန္စြာ ရွံဳ႕ခ် လိုက္သည္။

အထက္ပါ အၾကမ္းဖက္မႈအား တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး အတြက္ အျမန္ဆံုး ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႕(HRDP) မွ အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္း လိုက္သည္။

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend