ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာကြန္ယက္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

December 7th, 2016  •  Author:   Burma Rivers Network  •  1 minute read

ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားမွ လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရေသာ ေရႊလီ၊ ေပါင္းေလာင္း၊ ထမံသီ၊ ျမစ္ဆုံႏွင့္ သံလြင္ေဒသခံမ်ားတုိ႔၏ ဘဝအခက္အခဲအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရုပ္သံမွတ္တမ္း အစီရင္ခံျခင္း။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရကာတာႀကီးမ်ားတည္ေဆာက္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ သံလြင္ျမစ္၊ ဧရာဝတီျမစ္၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္၊ ေရႊလီျမစ္၊ ေပါင္းေလာင္းျမစ္မ်ားမွ ေဒသခံလူထုတုိ႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းႏွင့္ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ အေမြအနစ္မ်ား၊ သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေဂဟစနစ္မ်ားကုိ လုံးဝေပ်ာက္ကြယ္ေစႏုိင္သည့္အျပင္ ျပန္လည္အစားထုိး၍မရႏုိင္သည့္ ေဒသခံတုိ႔၏ ဘဝလုံျခဳံေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားကုိ “ဖြံ႕ျဖဳိးေရးေနာက္ကြယ္က သူတုိ႔အသံ” ရုပ္သံမွတ္တမ္းတင္ျပီး ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာကြန္ယက္ “BRN” မွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ေရႊလီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ျပီးသည့္ ေရႊလီေရကာတာအမွတ္ (၁) စီမံကိန္းတြင္ လုံျခဳံေရးယူေပးေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္ရင္း ၁၄၄ သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္လွဳပ္ရွားေနသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားကုိ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေနပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္ (၁) စီမံကိန္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးဓာတ္လိုက္မွဳႏွင့္ အျခားေသာလူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳဆက္လက္ျဖစ္ပြားေသာ္လည္း ကုပၼဏီမွ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းျခင္းမရွိေပ။ ထုိ႔အတူ “ေရႊလီအမွတ္ (၃) ေရကာတာစီမံကိန္းကုိ ဆက္လက္လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပဋိပကၡေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈေတြျဖစ္ေစမယ့္အျပင္ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိလည္း ျခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေစပါတယ္” ဟု TSYU မွ မုိင္းအမ္ေငး ကဆုိပါတယ္။

ေအာက္တုိဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား တရားဝင္ခရီးစဥ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအုံ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ျခင္းဆုိင္ရာတုိ႔အပါအဝင္ ပတ္သက္ျပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံနားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ထမံသီေရကာတာစီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္ ေက်းရြာ ၂ ရြာေျပာင္းေရႊ႔ခံခဲ့ရျပီး လက္ရွိထုိစီမံကိန္းကုိ ျပန္လည္တည္္ေဆာက္မည္ဆုိပါက ေရျမဳပ္ဧရိယာအတြင္းရွိ ေက်းရြာႏွင့္ လူဦးေရေပါင္း ၄၅၀၀၀ ေက်ာ္ထပ္မံေျပာင္းေရႊ႔ခံရမည္ျဖစ္သည္။ “စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပုိင္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ေပၚ တည္ေဆာက္မည့္ ထမံသီေရကာတာကုိ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္မွာ ၎ေရကာတာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အမ်ားၾကီးထိခုိက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္းရန္ ေၾကညာလုိက္တယ္၊ ဆုိေတာ့ အခုကျပည္သူေတြေရြးေကာင္လုိက္တဲ့ အရပ္သားအစုိးက ဘာေၾကာင့္ ျပန္လည္အေကာင္အထည္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားေနရတာလဲ” ဟု ေဒၚဘြိဳင္ႏူး ကေျပာပါတယ္။

ဂြ်န္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ကုိယ္တိုင္ အထက္ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာစဥ္တြင္ “ေရလႊမ္း ေရ၀ပ္ဧရိယာအတြင္း က်ေရာက္သည့္ ေက်းရြာမ်ားအား စနစ္တက်ေရႊ႕ေျပာင္း ေနရာခ်ထားေပးမႈ၊ အဆုိပါ စီမံကိန္း၏ ေရဝပ္ဧရိယာအတြင္းက်ေရာက္ေသာ ေက်း႐ြာမ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေရးအတြက္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ (၃၁ ဒသမ ၅၃၄) ဘီလီယံ အကုန္အက်ခံ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ေက်း႐ြာသစ္ေနရာမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေျမ (၈၂၉၇) ဧကခန္႔ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့သည္” ဟု ျမန္မာ့အလင္း မွေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေပါင္းေလာင္းေဒသခံမ်ားသည္ မိမိတုိ႔အစားထိုးရရွိခဲ့သည့္ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ခင္းမ်ားမွာ ယခင္ရြာေဟာင္းမွာရွိသည့္ ပုံစံမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ က်ဥ္းၾကပ္သည့္အိမ္ၿခံေျမမ်ားသာရရွိခဲ့ျခင္း ေျမဆီမေကာင္းသည့္ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးၿခံမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားမွာလည္း မည္သို႔မွ်လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ အဆင္မေျပၾကေပ။ ဤသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းခံၾကရသည့္ ေပါင္းေလာင္းေဒသခံမ်ားမွာ ယခင္ကမျဖစ္ဘူးေသာ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနၾကသည္။

ထုိ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီျမစ္ ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္သည္လည္း ေရကာတာစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႔ခံခဲ့ရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ား ျဖတ္သန္းေနရမႈအေပၚ “အခုေျပာင္းလာတဲ့ရြာသစ္အိမ္က မုိးရာသီေလတုိက္လုိ႔ရွိရင္ အိမ္ထဲမွာမေနရဲဘူး၊ ျပီးေတာ့ စားဖုိ႔ေသာက္ဖုိ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြဝယ္ဖုိ႔လဲ ဝင္ေငြကမရွိေတာ့ အခက္အခဲျဖစ္တာေပါ့၊ ဒီေနာက္ပုိင္းမွာ က်မက ရြာေဟာင္းမွာ အိမ္သြားေဆာက္ထားတယ္ ျပီးေတာ့ ရြာေဟာင္းမွာပဲ ျပန္လုပ္ကုိင္စားေသာက္တယ္” ဟု ျမစ္ဆုံေဒသခံမွ ေဒၚလုရာက ေျပာပါတယ္။

“လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းဆုိျပီး ေရကာတာစီမံကိန္းေတြ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လက္ရွိအစုိးရက ၾကိဳးစားေနၾကတယ္၊ သုိ႔ေသာ္ အဲဒီ ေရကာတာစီမံကိန္း တည္ေဆာက္မည့္ေနရာေဒသမွာက အမ်ားအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြ အေျခခ်တဲ့ေနရာေတြျဖစ္တယ္၊ အထူးသျဖင့္ သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ ေရႊလီျမစ္ေပါ့ေလ၊ ျပီးေတာ့ စစ္ပြဲေတြကလည္း ဆက္တုိက္ျဖစ္ေနၾကတယ္” ဟု BRN မွ မိအားခ်ဳိင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာကြန္ယက္မွ ဤသုိ႔ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

၁။ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား လူထုကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစႏုိင္သည့္ အၾကီးစားေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား၊ အထူးစီးပြားေရးဇုံႏွင့္ တန္ဖုိးၾကီးေသာ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ “ဖက္ဒရယ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္” ရရွိသည့္ကာလအထိ ရပ္ဆုိင္းထားရမည္။

၂။ တည္ေဆာက္ျပီးစီးခဲ့သည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းႏွင့္ ရပ္ဆုိင္းထားေသာ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားအပါအဝင္ ေျပာင္းေရႊ႔ခံခဲ့ရသည့္ ေက်းရြာမ်ား၏ ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈအတြက္ႏွင့္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည့္ သီးစားမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးမ်ား၊ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာအစုိးရမ်ားနွင့္ကုမၸဏီမ်ားမွ လုံးေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးအျပည့္အဝ ျပန္ေပးရမည္။

၃။ တည္ေဆာက္ျပီးစီးခဲ့သည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားကုိ အားလုံးပါဝင္သည့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎မွထြက္ရွိခဲ့သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ားကုိ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသအလုိက္ တန္္းတူခြဲေဝအသုံးျပဳသြားရမည္။

၄။ လာမည့္အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ တုိင္းရင္းသားေဒသအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ စီမံကိန္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု သေဘာတူညီခ်က္မရပဲ တည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳရန္။

၅။ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အကာအကြယ္ ယူထားသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းေပးရန္။

ဆက္သြယ္ရန္

  • မိအားခ်ဳိင္း ။ ။ ၀၉ ၂၅၅ ၇၈၄ ၉၀၅ ျမန္မာႏုိ္င္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာကြန္ယက္ – BRN
  • ေဒၚဘြိဳင္းႏူ ။ ။ ၀၉ ၄၄၄ ၇၆၇ ၂၅၆ ကူကီးအမ်ဳိးသမီးမ်ားဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္ေရးအစည္းအရုံး – KWHRO
  • မုိင္းအမ္ေငး ။ ။ ၀၉ ၂၆၅ ၁၇၄ ၃၆၄ တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအဖြဲ ့- TSYU
  • ခြန္ဂ်က္စတင္း ။ ။ ၀၉ ၇၉၃ ၀၀၆ ၁၁၀/ ၀၉ ၂၅၀ ၁၃၅ ၀၇၉ ကယန္းမ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ – KNGY

 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။