အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း လုပ္အားအျမတ္ထုတ္ျခင္း ခံေနရဟုဆို

December 2nd, 2016  •  Author:   The Myanmar Reviews Journal  •  1 minute read

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားရွင္မ်ားက အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္အားမ်ားကို အျမတ္ထုတ္ယူေနေၾကာင္း အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္း ရုိင္းပင္းရုိင္းပင္းကူညီေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ကိုျပည္ပိုင္ကိုကို(ခ) ကိုသစ္က ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕Green Hill Hotel၌ ျပဳလုပ္သည့္ “အနိမ့္ဆုံးကုိ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း” အမည္ရွိ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဘယ္လိုပုံစံမ်ိဳးလဲဆိုေတာ့ တစ္ေန႔မွာအလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီရွိမယ္။ ထမင္းစားခ်ိန္ နာရီဝက္ရွိမယ္ ။ထမင္းစားခ်ိန္ကို အျပည့္အဝမေပးတဲ့ အေျခအေနေတြ ရွိမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ Overtimeကို ဆက္ေခၚမယ္ဆိုရင္ နားခ်ိန္ေပးရမယ္ဆိုေပမယ့္လည္း နားခ်ိန္ကို အျပည့္အဝမေပးဘဲ အလုပ္ခ်ိန္ကို ဆက္တိုက္လုပ္ေနရတာေတြကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဘာကို သြားေတြ႔လဲဆိုေတာ့ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ဆိုရင္ လုပ္အားခကို သူ႔ရဲ႕အလုပ္ခ်ိန္ထဲမွာမွ ၁နာရီေလာက္ကို Overtimeေၾကးမ႐ွိဘဲ လုပ္အားကို အျမတ္ထုတ္ျခင္းေတြ၊ အလုပ္ကို အျမတ္ထုတ္ျခင္းေတြကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္”ဟု ကိုျပည္ပိုင္ကိုကိုက ဆိုသည္။

အလုပ္သမား ရာေထာင္ခ်ီရွိသည့္ စက္ရုံမ်ားတြင္ အလုပ္ခ်ိန္ေပၚ မူတည္၍ အလုပ္ရွင္မ်ားက အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္အားမ်ားကို အျမတ္ထုတ္ယူေနေၾကာင္း ၎၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ အနည္းဆုံးလုပ္ခေၾကးေငြကို အလုပ္ရွင္မ်ားက အမ်ားဆုံးအခေၾကးေငြအျဖစ္ အသုံးျပဳေနၾကေၾကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလ်ွင္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစမ္းခန္႔၊ အလုပ္သင္၊ အၿမဲတမ္းအလုပ္သမားဟု ၃ မ်ိဳး ခြဲျခားကာ အလုပ္သင္အေနျဖင့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ၏ ၅၀ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၁၈၀၀ က်ပ္၊ အစမ္းခန္႔အေနျဖင့္ အစမ္းခန္႔ ၃ လကုိ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ ၇၅ရာခုိ္င္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ၂၇၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ၾကရၿပီး ၆ လျပည့္မွသာ အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းအျဖစ္ ၃၆၀၀က်ပ္ကုိ စတင္ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ ၃၆၀၀ က အလုပ္သမားေတြအတြက္ အမ်ားဆုံးအခေၾကးေငြျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္”ဟု ၎က ဆုိသည္။

အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ မသတ္မွတ္ခင္က ၎တုိ႔ ရရွိထားခဲ့ေသာ ဖယ္ရီခ၊ ထမင္းဖိုးစသည့္ အျခားေသာ ရွားပါးစရိတ္မ်ား တစ္ခုမွ် မရရွိေတာ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဤေဆာင္းပါးကုိ The Myanmar Reviews Journal မွရရွိသည္။