အေျခခံျပည္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုအစိုးရသိရွိရန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္

October 11th, 2016  •  Author:   Central News Bureau  •  1 minute read

အေျခခံျပည္သူလူထုရဲ႕အသံေတြကိုအေျခခံကာသုေတသနျပဳျပီးျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕မူဝါဒေရးရာလိုအပ္ခ်က္ေတြကိုအစိုးရထံကိုတင္ျပႏိုင္ဖို႔စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ေရွ႕ေျပးအသံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ယာယီတာဝန္ခံကိုေအာင္ခိုင္မင္းကေျပာပါတယ္။ေအာက္တိုဘာ(၁ဝ)ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႕ရဲ႕ျမန္မာႏို္င္ငံအတြက္ေဒသတြင္းေသြးစည္းညီညြတ္မႈဆက္လက္တည္ရွိ
ျခင္းအေပၚဂုဏ္ျပဳျခင္းနဲ႕ေရွ႕ေျပးအသံရဲ႕အနာဂတ္လုပ္ငန္းစဥ္ရွင္းလင္းပြဲမွာအဲဒီလိုေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ေရွ႕ေျပးအသံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းဟာျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႕နဲ႕မတူဘဲျပည္သူေတြရဲ႕အသံကိုအေျခခံကာသုေတသနျပဳလုပ္ျပီးအစိုးရ၊လႊတ္ေတာ္စတဲ့မူဝါဒေရးဆြဲသူေတြထံကိုတင္ျပေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ကိုေအာင္ခိုင္မင္းကေျပာၾကားပါတယ္။

ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႕အေနနဲ႕ျပည္သူ႔အသံအေျချပဳသုေတသနေဆာင္ရြက္ရာမွာသုေတသနေခါင္းစဥ္ကိုအေျခခံေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ျပီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာျပဳျပင္ေရး၊တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႕ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈစတဲ့ေခါင္းစဥ္(၃)ရပ္ကိုအဓိထားေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ကိုေအာင္ခိုင္မင္းက ေျပာၾကားပါတယ္။ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႕ဟာထိခိုက္လြယ္၊အဖိႏွိပ္ခံ၊အပစ္ပယ္ခံအေျခခံလူထုနဲ႕ျပည္တြင္းျပည္ပမူဝါဒခ်မွတ္သူေတြၾကားမွာေပါင္းကူးဆက္သြယ္ေပးဖို႔အျပင္အေျခခံလူထုေတြရဲ႕အသံေတြကိုမူဝါဒခ်မွတ္ရာမွာအေလး ထားထည့္သြင္းလာေစေအာင္စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ဖို႕ရည္ရြယ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒီသတင္းကိုCentral News Bureauမွစန္းေဝေအာင္ကေပးပို႔တာျဖစ္ပါတယ္။