ႏွစ္ (၅၀) ေျမာက္ ဆန္ျပႆနာေန႔ အထိမ္းအမွတ္အတြက္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေႀကညာခ်က္

၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၃) ရက္ေန့တြင္ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ စစ္ေတြဆန္ျပႆနာေန့ (၀ါ) စစ္ေတြလူသတ္ပြဲသည္ ယေန႔ဆုိလ်ွင္ ႏွစ္ (၅၀) တိုင္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ဤအျဖစ္ပ်က္သည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရျပီး ေနာက္ပုိင္းသမုိင္းတြင္အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္အဆုိးရြားဆံုး လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွုုမ်ား
ထဲမွတခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ျပည္၌ ရာသီဥတုမေကာင္းမြန္၍ မုိးနည္းသျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးပင္မ်ားမျဖစ္ထြန္းသည့္အတြက္ လယ္ယာထြက္ကုန္ ဆန္စပါးမွာလည္း အထြက္နည္းသြားခဲ့ပါသည္။ အာဏာရွင္ ဗုိလ္ေန၀င္းအစုိးရသည္ ရခုိင္ေဒသစပါးအထြက္ႏူန္း က်ဆင္းမည္ကုိသိရွိလ်က္ ႏုိင္ငံျခားသို႔ စပါးတင္းေရျပည့္မီီေအာင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးကိုသာ ဦးစားေပးခဲ့သျဖင့္ ေဒသတြင္း ၀မ္းစာမဖူလံုျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ထုိေႀကာင့္ ရခုိင္ျပည္႐ွိ အေျခခံလူထုမွာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမွုုျပႆနာကို အႀကီးမားဆံုးရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ့ခဲ့ရသည္။ စစ္ေတြျမိဳ့႐ွိဆန္ဂုိေဒါင္မ်ားတြင္ ဆန္အျပည့္႐ွိလ်က္ႏွင့္ အစုိးရမွဆန္ေရာင္းခ်မေပးျခင္း၊ လူတစ္ေယာက္လွ်င္ ႏို႔ဆီဗူးျဖင့္ (၁၄) ဗူးသာေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စစ္ေတြျမိဳ့ရွိ ရခုိင္ျပည္သူလူထုသည္ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔တင္ပုိ႔ရန္ ဆန္ဂုိေဒါင္မ်ား၌ ေလွာင္ထားေသာဆန္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ေပးရန္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ႀသဂုတ္လ (၁၃) ရက္ေန့တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လွည့္လည္ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခဲ့ႀကသည္။

ထုုိသုိ့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္ကုိ အာဏာရွင္ေန၀င္းအစုိးရမွ မလုိက္ေလ်ာ့သည့္အျပင္ ခလရ (၂၀) တပ္ရင္းမွဴးက မလုုိအပ္ဘဲ ပစ္မိန္႔ေပးႏွိမ္းႏွင္းေစရာ လက္နက္မဲ့ေဒသခံရခုိင္ျပည္သူ (၂၀၀) ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ အုပ္စုိးသူအဆက္ဆက္သည္ ဤျဖစ္ရပ္အေပၚဆူပူအၾကမ္းဖက္ခိုးဆုိးလုယက္မႈအေနအထား အဆင့္သာသာ သတ္မွတ္ထားခဲ့ၾကၿပီး ေဒသခံလူထု၏နစ္နာခ်က္ႏွင့္ ဒါဏ္ရာဒါဏ္ခ်က္မ်ားကုိ ယေန႔ထိ မ်က္ကြယ္ျပဳထားဆဲျဖစ္သည္။

ယေန႔ကာလသည္စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွဒီမုိကေရစီစနစ္သို႔အသြင္ကူးေျပာင္းေနခ်ိန္ျဖစ္ရာ အတိတ္ကက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွုုမ်ားအတြက္ အမွန္တရားေပၚေပါက္ေရးကုိတဖက္တလမ္းမွ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေစရန္ (၁၃) ၾသဂုတ္ စစ္ေတြဆန္ျပႆနာေန့ (၀ါ) စစ္ေတြလူသတ္ပြဲေန႔ႏွင့္ပတ္သက္၍မိမိတုိ႔ ရခုိင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုးမွ ေအာက္ပါအတုိင္းတုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

၁၊ လက္႐ွိအစုိးရအေနျဖင့္စစ္ေတြဆန္ျပႆနာေန့ကုိရခိုင္ျပည္သူလူထုအေပၚက်ဴးလြန္ ခဲ့ေ သာလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္၀န္ခံရန္။
၂၊ (၁၃) ၾသဂုတ္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာ၌ စစ္တပ္မွပစ္ခတ္မႈေႀကာင့္ က်ဆံုး သြားေသာအျပစ္မဲ့ျပည္ သူမ်ားအားရည္စူး၍ အမွတ္တရရုပ္ထုေက်ာက္တုိင္ သုိ႔မဟုတ္ သမုိင္းျပတိုက္တခု ေဆာက္လုပ္ေပးရန္။
၃၊ (၁၃) ၾသဂုတ္ေန႔ကုိ ရခုိင္တမ်ိဳးသားလံုး၏ ၀မ္းနည္းေအာက္ေမ့ဖြယ္ေန ့အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးရန္။
၄၊ (၁၃) ၾသဂုတ္ စစ္ေတြဆန္ျပသာနာအေရးအခင္း၌ ျပစ္မွုက်ဴးလြန္ရာတြင္ပါ၀င္ခဲ့သူ၊ ပံ့ပုိ ့ခဲ့သူ၊ တုိက္ရုိက္၊ သြယ္၀ုိက္အမိန္ ့ေပးခဲ့သူမ်ားမွ ရခုိင္ျပည္သူလူထုအား ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္။

“စစ္ေတြဆန္ျပႆနာ အေရးေတာ္ပုံတြင္ ေသြးေျမက်ခဲ့ၾကေသာ လုပ္သားျပည္သူအေပါင္းအား အစဥ္ဂါရ၀ျပဳေလးစားလွ်က္”

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ ့
ရခုိင္ျပည္လံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး (ရ၊က၊လ၊စ)
ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ ၊ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္။
ဆက္သြယ္ရန္- ဖုန္း၊ +66 (0) 881450366 ၊ +95 (0) 9773388464
Email: aasyc.ghq@gmail.com

ထုတ္ျပန္ေၾကညခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Related Posts: